Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Ne félj, és ne rettegj! (Józs 8,1a)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

A Diákönkormányzat beszámolója a 2015/2016. tanév második félévének munkájáról
Cikk dátuma: 2016.06.23 19:55


A Diákönkormányzat a második félévben is igyekezett hasznosan részt venni az iskola munkájában, kérés esetén támogatni az iskolai projekteket, programokat szervezni és lebonyolítani és esetlegesen maradandó dologra beruházni, gyarapítani a HUNYADI emblémás tárgyakat, melyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermekek körében!

 • Immár hagyomány a félévi korcsolyázás a felső tagozatosoknak, amit a DÖK 60.000,- Ft támogatott ebben a tanévben.
 • A Holokauszt Emlékközpont éves országos megemlékezésre jutalomból vittünk diákokat január 27-én, melynek 25.540,- Ft-os költségét a DÖK fizette, a fennmaradó költséget pedig az iskola támogatta (kb. 15.000,- Ft)

A programok szervezése közt a félév első nagy feladata a farsangok szervezése és lebonyolítása volt. Örömünkre egyre több szülő vesz részt aktívan a feladatokban, bár örülnénk még több hasznos kéz munkájának! Ebben a tanévben is két alsós, egy felsős és egy felnőtt bált szerveztünk. A farsangok összkiadása: 611.620,- Ft volt, melyet a DÖK tőkéjéből (feléltük a DÖK összes meglévő pénzét 278.000,-FT) ill. a farsangi bevételekből finanszíroztunk.

Így a farsangok után a DÖK tiszta pénze, amivel gazdálkodni tudott: 1.109.035,- Ft lett.

 • Iskolánk pincéjében iskolánk lelkésze Kadlecsik Zoltán „szabadulószobát” alakított ki Csóka Miklós kollégánkkal, melyhez a DÖK is hozzájárult 50.000,- Ft-tal, a támogatott összeget ajtók vásárlására költötték el a kollégák. A gyerekek Szt. György napon ki is próbálhatták Jónás történetén keresztül ezt az önismereti, csapatépítő lehetőséget.
 • Iskolánk kosaras mezeket kapott, melyet a DÖK és az iskola feliratoztatott Hunyadis felirattal. A mezek kétoldalasak, így a feliratozást felesben fizettük. A DÖK 27.750,- Ft-ot fizetett.
 • Palacsinta-napot az angolosok szerveztek az alsó tagozaton a DÖK 3385,- Ft-tal támogatta ezt a programot.
 • Immár hagyomány, hogy iskolánkban a HITTAN versenyen résztvevő jó eredményt elérő diákokat osztályonként a DÖK is jutalmazza. Ceruzákat vásároltunk a gyerekek részére 2500,- Ft értékben.
 • Ebben a tanévben is megszerveztük a hagyományos történelmi tanulmányi kirándulásunkat Auschwitzba, hatalmas nagy érdeklődés mellett maximális létszámmal utaztunk február 29-én Lengyelországba. A gyermekek felkészítő információs füzetet kaptak, melynek az alapanyagköltsége: 14.700,- Ft volt, s a diákokra a biztosítást a DÖK fizette: 24.500,- Ft értékben.
 • Tavaszi sí és snowboard tábort 25.000,- Ft-tal támogattuk.
 • A DÖK fizette ki a megyei matematikai versenyre jutott 10 tanuló nevezési díját 12.000,- Ft értékben (tanulónként 1200,-Ft)
 • Tankönyvek árkiegyenlítésénél osztálylétszámok és évfolyamlétszámok (ingyenes tankönyves és nem ingyenes) miatt 5500,- Ft hiány keletkezett a TK ellátó irányába, ezt a DÖK fizette ki.
 • az alsó tagozaton is csináltattunk lépcsőfeliratokat (szorzótábla), ennek összege 29.600,- Ft volt.
 • PIROS BÖGRÉKET vásároltunk Hunyadis ajándéktárgynak: 274.320,- Ft értékben.
 • Támogattuk a napközis húsvéti játszóházat 7.150,- Ft értékben, a kollégák vásárolták meg a szükséges alapanyagokat a sikeres lebonyolításhoz.
 • Iskolánk ebédlőjébe fontosnak tartottuk, hogy az étkezés előtti és étkezés utáni imát is elhelyezzük, ehhez két nagyon szép látványos falitáblát készítettünk. Ennek költsége: 48.800,- Ft volt.
 • az angol szavalóversenyt 4.000,- Ft –tal támogattuk.
 • országos futóversenyre jutottak tanítványaink és ehhez a DÖK 2.800,- Ft-tal járult hozzá (Mc’Donald’s vásárlás jutalomfalatok ?)
 • 14.100,- Ft –ot fizettünk informatikai rendhagyó órára
 • 8.190,- Ft-ot fizettünk az énekkarosok fagyizására
 • Iskolánk focistái részére FOCI MEZGARNITÚRÁT rendeltünk (póló, nadrág, lábszárvédő) 81.213,- Ft értékben. A Focimezeket az iskola alapítványa Hunyadi faliratoztatta és egy ajándékozási szerződéssel a DÖK az iskolának adományozta és így leltárba kerültek a mezek.
 • a Testnevelés munkaközösség vezetője JELÖLŐ SZALAGOK vásárlását ill. varratását kérte a DÖK-től. Két garnitúra szalagot vásároltunk összesen: 13.200,- Ft értékben.
 • Iskolánk hagyományos Szt. György –napi rendezvényének nagy részét a DÖK finanszírozta (színpad és Juventus zenekar – fizette az iskola), sajnos ebben a tanévben semmi külső támogatásunk nem volt, sajnos pályázat sem segítette az anyagiakat. A teljes kiadása a DÖK-nek a Szt. György –napra: 503.673,- Ft volt. Sajnos teljesen felértük a DÖK pénzét így a Szt. György napi hasznunk nem teljes, mert költenünk kellett belőle ill. volt amit ebből tudtunk kifizetni. a DÖK maradék bevétele a Szt. György nap után 243.830,- Ft és ehhez kaptuk a gulyás hasznát és így a Szt. György –nap után a DÖK pénze: 461.895,- Ft , amivel szabadon tudtunk rendelkezni.
 • Hagyományként már 5. alkalommal szerveztük meg kirándulásunkat a Fővárosi Nagycirkuszba, a gyerekek nagyon várják ezt a programot, már a tavasz beköszöntével kérdezik, hogy mi lesz az új évad és mikor megyünk. Ebben a tanévben két autóbusszal, 91 fővel tudtunk elutazni. A cirkusztól 4 kísérő jegyet kaptunk ajándékba, de ennyi tanítvánnyal 6 pedagógus utazott kísérőnek, így a kísérőjegyek mellett 2 fő részére a teljes áru jegyet is a DÖK fizette ki. Így összesen: 12.400,- Ft-ot.

A tavasz folyamán, április elején sikeresen megszerveztük a második papírgyűjtésünket. A gyerekek nagy lelkesedéssel segítettek és egyre több szülő és kolléga is kivette részét a konténer melletti munkában. A közös gyűjtés eredményeképpen rengeteg papír és karton gyűlt össze, három alkalommal cseréltettünk konténert. A Soproni STKH – akivel a gyűjtésre szerződést kötöttünk – május folyamán 612.000,- Ft –ot utalt át az iskola számlájára a gyűjtött papír ellenértékeként. Ezzel növekedett a DÖK bevétele májusban. Természetesen osztályonként, ill. személyenkénti versenyt is hirdettünk, az egyéni győzteseket Hunyadis emlékekkel jutalmaztuk, az osztályokat pénzjutalommal díjaztuk és a gyerekeket egyénileg üdítőkkel jutalmaztuk. Elköltöttünk: 60.730,- Ft-ot.

 • AUDI német versenyen résztvevő diákokat 4930,- Ft-tal támogattuk, amit jutalom sütizésre költöttek.
 • A tavasz folyamán több osztrák partneriskolánkkal volt közös program, tanítványainkhoz vendégek érkeztek és tanítványaink is látogatást tettek, aminél a DÖK finanszírozta az ajándékokat 19.650,- Ft értékben. (Csokoládét, igéslapot vásároltunk és HUNYADIS bögrét is adtunk ajándékként.)
 • Elektronikai hulladékgyűjtést is szervezett iskolánk tavasszal. A hulladékgyűjtésből származó bevétel az iskoláé lett, a DÖK csak jutalmazta a gyerekeket 12.000,- Ft értékben alsó és felső tagozaton is.
 • Tanítványaink ebben a tanévbe is Appelhofban táboroztak, ezt a tanulmányi tábort 26.000,- Ft-tal támogattuk.
 • a 2.D KÉZ osztály több rendhagyó foglalkozáson is részt vett, a rendhagyó természettudományi programot 28.800,- Ft értékben a DÖK fizette.
 • Pedagógusnapi köszöntésre a DÖK 34.280,- FT-ot fizetett.
 • Hagyományosan ebben a tanévben is megrendezésre került a napközis gyermeknap, ezt a DÖK 2.350,- Ft-tal támogatta.

Újabb HUNYADIS emlékeket vásároltunk, újabb színű bögrét, tollakat: 342.316,- Ft értékben.

 • Iskolánk második féléves diák Csendesnapját úgy támogatta, hogy Levente Péter felmerült költségeit finanszírozta. (erről a számlát még nem kaptuk meg…. előleget adtunk 8000,- Ft-ot)
 • Csomagolópapírokat, pauszpapírt, masnikat vásároltunk: 8.200,-Ft
 • SPORTNAP – a DÖK támogatta 15.195,- Ft-tal (csokoládé, üdítő vásárlása) és Hunyadis emléktárgyakkal.

Támogattuk az iskolai szervezésű táborokat is. (Hittan tábor – Hunyadis sapkát csináltattunk 34.160,- Ft értékben (45 db), Sport táborok támogatása: 50.000,- Ft, Hagyományos TÉT tábor támogatása: 43.000,- Ft.)

Tanév végi DÖK jutalmazás (DÖK-DÍJ) a 6. és 8. osztályos tanulók részére 17.000,- könyvutalványt vásároltunk és SZM vezető búcsúztatásához 12.500,- Ft értékben vásároltunk ajándékot (kerámia falióra – egyedi).

A kiadásokról és bevételekről a számlák, átvételi elismervények rendezvényenként lefűzve betekintésre készen állnak.

Van feladatunk bőven, de azt gondolom, hogy így tudunk aktív részesei lenni az iskolai munkának, hogy a háttérben finanszírozzuk azokat a programokat, amelyek színesítik iskolánkat. Remélem, hogy az anyagi segítségeink, tevékenységeink is tanítványainknak is pozitív példával tud szolgálni.

Egyébként olyan jó, hogy egyre több kisdiák is lelkesen vesz részt a DÖK szervezési feladatainál.

Ebben a tanévben fontos megemlíteni Tóth Barnabás, Havas Péter és Rőder Benjamin tanulókat, akik mindenben részt vettek és példaértékűen dolgoztak iskolánkért, a közösségért.

 

Sopron, 2016. június 21.
 
Móritz Adrienn
DÖK- vezető pedagógus
Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

Nyári ügyelet

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

karakterek

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!