Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Ne félj, és ne rettegj! (Józs 8,1a)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Diákönkormányzat beszámolója a 2016/2017. tanév második félévéről
Cikk dátuma: 2017.11.09 10:00


A Diákönkormányzat hasznosan részt vett az iskola munkájában a második félévben is, támogattuk az iskolai rendezvényeket, programokat szerveztünk, lebonyolítottuk és gyarapítottuk a HUNYADI emblémás tárgyakat, melyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermekek körében! Az iskola minden tanulójának és dolgozójának REFORMÁCIÓS emlékpólójához jelentősen hozzájárultunk, azaz 402.000,- Ft-tal.

 • A második félév első nagy feladata a farsangok szervezése és lebonyolítása volt. Köszönjük, hogy egyre több szülő vesz részt aktívan a feladatokban, de örülnénk még több hasznos kéz munkájának!

Ebben a tanévben is két alsós, egy felsős és egy felnőtt bált szerveztünk. A farsangok összkiadása: 712.885,- Ft volt, melyet a DÖK tőkéjéből ill. a farsangi bevételekből finanszíroztuk.  A részletes elszámolások kiadások – bevételek, számlák, blokkok a DÖK iratoknál megtekinthetőek.

Így a farsangok után a DÖK tiszta pénze, amivel gazdálkodni tudott: 1.303.520,- Ft lett.

 • A második félévben sajnálatosan egyre több rongálás fordult elő a tanítványok körében, így az iskola vezetésével egyeztetve a WC-ülőke RONGOLÁS-JAVÍTÁS költségét a DÖK fizette 20.769,- Ft összegben.

A DÖK kiadásai a második félévben az alábbiak voltak:

 • Iskolánk egyen pulóvereit és pólóit méret hibák miatt cseréltük néhány tanulónál, melyet a DÖK 14.000,- Ft értékben megvásárolt. Ezek a ruhadarabok (újak!) a DÖK-től megvásárolhatók.
 • Vásároltunk ragasztószalagot, papírokat, csomagolópapírokat és egyéb kiegészítőket 12.350,- Ft értékben. (csomagok készítéséhez, pakoláshoz, adatlapok készítéséhez….stb)
 • Ebben a tanévben is vásároltunk maradandó tárgyakat a testnevelés MK részére, melyet a mindennapos testnevelés – úszás – során tudnak használni a gyerekek: 12.450,-Ft
 • Tavaszi sí és snowboard tábort hasonlóan a januári táborhoz, a jutalmazásra  25.000,- Ft-tal támogattuk.
 • A DÖK támogatta a Nyelvi munkaközösség immár hagyományos angolos palacsinta-délutánját: 5930,- Ft értékben.
 • A RAJZ MK. azzal a kéréssel fordult a DÖK-höz, hogy a technika oktatást és gyakorlati feladatok elkészítéséhez az alapanyagok megvásárlását segítsük 5. évfolyamon. Ennek a költsége 9.280,- Ft volt.
 • ÚJ HUNYADIS BÖGRÉKET vásároltunk Hunyadis ajándéktárgynak: 300.482,- Ft értékben.
 • Örömünkre 3 fő 8. osztályos tanulónk bejutott az Országos Történelem Verseny döntőjébe Bonyhádra. (amit meg is nyertek!!!) A tanulók részére pólót csináltatott a DÖK és a két napos rendezvény során egy ebédet fizetett. (szállás, utazás és vacsora költséget az iskola fizette). Ennek kiadása a 3 tanulóra: 45.050,- Ft volt.
 • Támogattuk a napközis húsvéti játszóházat 13.193,- Ft értékben, a kollégák vásárolták meg a szükséges alapanyagokat a sikeres lebonyolításhoz.
 • VÍZ VILÁGNAPJA – projekt keretén belül az 5. évfolyam három osztálya a Vízműnél tett látogatást, majd pedig tematikus mozifilmet nézett meg az ELIT moziban, ehhez járult hozzá a DÖK 31.502,- Ft-tal.
 • Iskolánk ebédlőjébe fontosnak tartottuk, hogy az étkezés előtti és étkezés utáni imát is elhelyezzük, ezt a múlt évben viteleztük ki, az idén további alakításokat végzett el Szabóné Keresztény Dorka kolléganő, a festéshez szükséges alapanyagokat: 8880,- Ft –ért a DÖK vásárolta meg.
 • az angol szavalóversenyt 920,- Ft –tal támogattuk.
 • a napközi részére homokot vásároltunk a játszógödörbe: 3840,- Ft
 • Az év folyamán több tantárgyból rendhagyó órákra volt lehetősége a tanulóknak ellátogatni, vendégelőadók voltak iskolánkban, ezeket a DÖK finanszírozta összesen: 78.000,- Ft értékben.
 • REFORMÁCIÓS pályázat 2017. – rajz MK. megvalósítását a szaktanárok kérésére 23.330,- Ft értékben ajándékokra, belépőjegyre és tárlatvezetésre kiegészítettük.
 • A német nyelvi tagozat – APPELHOF – táborát a 26 tanulóra 26.000,- Ft-tal támogattuk.
 • DÖK jutalom Hunyadis ajándékokat 59.900,- Ft értékben vásárolt.

Szt. György – napi hagyományos vásárunk, családi napunk kiadásai és bevételei a következőképpen alakult:

 • a DÖK kiadásai (volt, amit az iskola fizetett):   384.657,- Ft (számlák, átvételi elismervények lefűzve)
 • Az üdítőfogyasztásból 53.920,- Ft hasznunk lett.  (141.580,- Ft volt a számlánk).
 • a DÖK könyveladás után 2200,- Ft hasznot kapott.
 • az arcfestésből - lufizásból a tiszta hasznunk 41.885,- Ft volt (elég sok alapanyagot vásároltunk)
 • az ugrálóvárakból származó bevételünk ebben a tanéveben: 141.800,- Ft

Így, ha a kiadásainkat és a bevételeinket összevetjük, akkor a Szt. György - nap költsége a DÖK részéről:

 • 384.657,- Ft volt a kiadás
 • 239.805,- Ft volt a bevétel

Tehát:

 • 144.885,- Ft-ba került a DÖK részéről a Szt. György -napi rendezvény. 
 • Természetesen a gulyás bevételből ez még változni fog, hisz az iskola az alapanyagokat megvásárolta, csak a repi jegyek ill. a dolgozói gulyások jelentik a DÖK költséget, így szép hasznuk származik abból is, ez mérsékli a kiadást is!

A tavasz folyamán, április elején sikeresen megszerveztük a második papírgyűjtésünket. A gyerekek nagy lelkesedéssel segítettek és egyre több szülő és kolléga is kivette részét a konténer melletti munkában. A közös gyűjtés eredményeképpen rengeteg papír és karton gyűlt össze, három alkalommal cseréltettünk konténert.  A Soproni STKH – akivel a gyűjtésre szerződést kötöttünk – május folyamán 678.000,- Ft –ot utalt át az iskola számlájára a gyűjtött papír ellenértékeként. Ezzel növekedett a DÖK bevétele májusban. Természetesen osztályonként, ill. személyenkénti versenyt is hirdettünk, az egyéni győzteseket Hunyadis emlékekkel jutalmaztuk, az osztályokat pénzjutalommal díjaztuk és a gyerekeket egyénileg üdítőkkel jutalmaztuk. Elköltöttünk: 63.430,- Ft-ot.

 • AUDI német versenyen résztvevő diákokat 33.999,- Ft-tal támogattuk, amit utazásra költöttek a résztvevő tanulók és kísérők (11 diák + 2 német tanár).
 • a 6. A osztály rendhagyó foglalkozáson vett részt az Erdészeti Múzeumban a Hon – és Népismeret tantárgy részeként, a rendhagyó programot 16.800,- Ft értékben a DÖK fizette.
 • Pedagógusnapi köszöntésre a DÖK 38.780,- FT-ot fizetett, virágokat és köszöntő táblácskákat vásároltunk. A szereplő gyerekeket fagyizni vittük: 7300,- Ft.
 • Hagyományosan ebben a tanévben is megrendezésre kerül a nyár folyamán a HITTAN tábor, ezt a DÖK az elmúlt évekhez hasonlóan Hunyadis sapkával támogatja: 49 sapka költsége: 33.020,- Ft volt.

Újabb HUNYADIS tollakat vásároltunk a félév során két alkalommal is (2 x 300 db) összesen 54.316,- Ft értékben.

 • Iskolánk második féléves diák Csendesnapját  402.000,- Ft –tal támogatta a DÖK, azaz a Reformáció500 pólók vásárlását finanszíroztuk az összes tanítványunk részére.
 • Csomagolópapírokat, pauszpapírt, masnikat vásároltunk az év végi ajándékokhoz:  6.200,-Ft összértékben
 • az alsó tagozatosok közül 5 osztály gyermeknapi mozizásra ment az ELIT moziba, amit önerőből és DÖK támogatásból fizetett. (58.800,- Ft volt a DÖK támogatás)
 • Iskolánk tanulói közül az 5.C osztály a Néprajzi Múzeum rajzversenyén múzeum pedagógiai órát és tárlatvezetést nyert. Az utazást a DÖK támogatta: 33.280,- Ft értékben.
 • SPORTNAP – a DÖK támogatta 24.911,- Ft-tal (csokoládé, üdítő vásárlása) és Hunyadis emléktárgyakkal.

Támogattuk az iskolai szervezésű táborokat is.

 • A TÉT tábort 37.000 Ft-tal és táboros jelvény vásárlásával: 12.954,- Ft
 • Hagyományos sport táborainkat a 74.000,- Ft-tal.

Tanév végi DÖK jutalmazás (DÖK-DÍJ) a 4. és 8. osztályos tanulók részére 23.000,- könyvutalványt vásároltunk és SZM vezető búcsúztatásához 12.500,- Ft értékben vásároltunk ajándékot (kerámia falióra – egyedi).

A kiadásokról és bevételekről a számlák, átvételi elismervények rendezvényenként lefűzve betekintésre készen állnak.

Van feladatunk bőven, de azt gondolom, hogy így tudunk aktív részesei lenni az iskolai munkának, hogy a háttérben finanszírozzuk azokat a programokat, amelyek színesítik iskolánkat. Remélem, hogy az anyagi segítségeink, tevékenységeink is tanítványainknak is pozitív példával tud szolgálni.

Egyébként olyan jó, hogy egyre több kisdiák is lelkesen vesz részt a DÖK szervezési feladatainál.

 • DÖK pizzázást tartottunk az év feladatainak lezárásaként: 15.450,- Ft költséggel (12 tanuló vett részt)

Ebben a tanévben fontos megemlíteni Jakab Jázmin, Németh Fanni, Vágó Csenge, Varga Petra, Csapó Botond, Harasztdombi Balázs, Dobos Béla, Juhász Olivér, Abdai Réka tanulókat, akik mindenben részt vettek és példaértékűen dolgoztak iskolánkért, a közösségért.

Sopron, 2017. június 06.

 

Móritz Adrienn    és     Abdai Kriszta

DÖK- vezető pedagógus  és   SZM - vezető

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

Nyári ügyelet

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

karakterek

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!