Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Miután valamennyien ettek és jóllaktak, öszszeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral." (Mt 14,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

KÉZ tagozatos osztály
Cikk dátuma: 2014.08.29 22:13


Programunk elnevezése – KÉZ – mozaikszó, mely kifejezi a kép-élmény-zene fontosságát az ismeretszerzésben.

A kisgyermek életkori sajátosságainál fogva játékos cselekvésbe ágyazottan képes a hosszan tartó figyelemre és koncentrációra, a tanulásra. Ezt a zene, a tánc, sok-sok kézműves foglalkozás és a drámapedagógia jelenlétével kívánjuk biztosítani.

Alapelvünk, hogy a sokarcú világ megismerését, a sokrétű tudás megszerzését úgy tegyük elérhetővé tanítványaink számára, hogy azt egységes egészként, a "minden mindennel összefügg" folyamataként mutassuk meg. Ennek megvalósítására kiváló lehetőséget adnak a témanapok, melyek igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődési körükhöz. Ilyenkor a témához kapcsolódnak a matematika, a magyar órák feladatai, a testnevelés órai tevékenységek is. A hangsúly a pozitív élményszerzésen van, minél több tevékenységi formával támogatva, hiszen ki ebben, ki abban ügyesebb.

Az itt tanuló gyerekek a délelőtti órarendbe beépítve társastánc oktatásban részesülnek, hangversenyen vehetnek részt, megtanulhatják a fazekas művészet alapjait az agyagozó órákon, valamint a zenetanulásba is belekóstolhatnak furulya órákon.

A KÉZ mozaikszó e mellett kifejezi azt is, hogy kéz a kézben kell haladni a pedagógusnak és a gyermeknek egyaránt, hogy az iskola ne teher, hanem élmény legyen.

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!