Hunyadi_fej_03
óvoda
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra! (Zsolt 119,37)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Étkezés - heti étlap
Cikk dátuma: 2018.09.01 13:26

Dokumentumok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük étkezési lemondását a következő módokon tehetik meg:

- óvodai füzetbe beírással: név, csoport, időpont megadásával

- iskola gazdasági iroda:  99/511-062  Zsejkiné Németh Renáta gazdasági ügyintéző 

- E-mail:  etkezes@hunyadisopron.hu, vagy hunyadi.etkezes@gmail.com (név, csoport, időpont megadásával)

Az étkezés csak azokra a napokra vehető igénybe, amikor a gyermek óvodában van!

Az aznapi étkezést már nem lehet lemondani, de el lehet vinni!

A lemondásokat reggel 8.30-ig tudjuk elfogadni!

 

TÁJÉKOZTATÁS az étkezési térítési díjfizetési rendszerről:

Az étkezési térítési díjak utólag kerülnek beszedésre az étkezést követő hónapban.

Az étkezés térítési díját: készpénzzel/bankkártyával vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

Készpénzzel/bankkártyával történő fizetés esetén:

  • A fizetendő díjakról „barna” borítékos rendszer szerint értesülnek.
  • A borítékok az óvónénik által kerülnek kiosztásra.
  • A borítékon szerepel a fizetendő összeg, és a befizetési nap.(Az előre tervezhetőség érdekében az étkezési díjbefizetés napjai a honlapon meg találhatóak havi bontásban).
  • Amennyiben a boríték nem érkezik meg a befizetés napjáig, kérjük, szíveskedjenek haladéktalanul jelezni a megadott elérhetőségeken!
  • Készpénzes fizetés esetén, kérjük, lehetőleg a pontos összeget tegyék a borítékba.

Kérjük, az időpontokat szíveskedjenek betartani! (Az éves havi esedékes díjbefizetés dátuma a www.hunyadi.sopron.hu honlapon is megtekinthető.)

A számla a bevételi pénztárbizonylattal és az esetlegesen visszajáró pénzzel együtt átadásra kerül a befizetéskor. A készpénzzel történő fizetés a befizetési napon 7:30-9:00 és 14:00-15:30 óra között teljesíthető. Helye: Óvodai nevelő szoba I. emelet.

 

 

 Átutalással történő rendezés esetén:

  • Az átutalással fizetők számla alapján teljesíthetik a befizetést.
  • Az aktuális étkezési számla minden hónap 10. napjáig az év elején megadott e-mail címre kerül kiküldésre.
  • A számlán szerepel: a fizetési határidő, és a számlaszám ahová az összeget utalni kell.
  • Kérjük a számla végén a fizetendő összeg rovatban szereplő pontos összeget, a megadott fizetési határidőig legyenek szívesek elutalni.
  • A közlemény rovatba a gyermek nevét, és csoportját, szíveskedjenek feltüntetni. 

 

Az első szülői értekezlet alkalmával az óvó néniknél az egyeztető adatlapon kerül sor az adatok, és a normatív kedvezmények egyeztetésére is. Az időközben felmerült normatív étkezési kedvezmény érvényesítéséhez a megfelelő dokumentumok benyújtása is szükséges. Ekkor van lehetőség a fizetési típus változtatására is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés fizetése csak a választott módon lehetséges.

Szíves együttműködésüket ezúton is megköszönjük!

 

Adományok 1%

 

Hírek szülőknek

Óvodai szociális segítő

Talált tárgyak

Egyetlen elveszett tárgy sincs.

Pályázatok