Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek. (Ézs 65,17)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

KÉZ tagozatos osztály
Cikk dátuma: 2014.08.29 22:13


Programunk elnevezése – KÉZ – mozaikszó, mely kifejezi a kép-élmény-zene fontosságát az ismeretszerzésben.

A kisgyermek életkori sajátosságainál fogva játékos cselekvésbe ágyazottan képes a hosszan tartó figyelemre és koncentrációra, a tanulásra. Ezt a zene, a tánc, sok-sok kézműves foglalkozás és a drámapedagógia jelenlétével kívánjuk biztosítani.

Alapelvünk, hogy a sokarcú világ megismerését, a sokrétű tudás megszerzését úgy tegyük elérhetővé tanítványaink számára, hogy azt egységes egészként, a "minden mindennel összefügg" folyamataként mutassuk meg. Ennek megvalósítására kiváló lehetőséget adnak a témanapok, melyek igazodnak a gyerekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődési körükhöz. Ilyenkor a témához kapcsolódnak a matematika, a magyar órák feladatai, a testnevelés órai tevékenységek is. A hangsúly a pozitív élményszerzésen van, minél több tevékenységi formával támogatva, hiszen ki ebben, ki abban ügyesebb.

Az itt tanuló gyerekek a délelőtti órarendbe beépítve társastánc oktatásban részesülnek, hangversenyen vehetnek részt, megtanulhatják a fazekas művészet alapjait az agyagozó órákon, valamint a zenetanulásba is belekóstolhatnak furulya órákon.

A KÉZ mozaikszó e mellett kifejezi azt is, hogy kéz a kézben kell haladni a pedagógusnak és a gyermeknek egyaránt, hogy az iskola ne teher, hanem élmény legyen.

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

Nyári ügyelet

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

karakterek

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!