Hunyadi_fej_03
iskola
„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek.” (Ez 36,26a)

Napi ige

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Tanév rendje
Cikk dátuma: 2014.08.24 21:56

Dokumentumok

Tájékoztató jelleggel:

Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete a 2016/2017. tanév rendjéről:

Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörötk). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvankettő nap.

DE!

Iskolánk Fenntartói engedéllyel - Igazgatói döntés alapján a 2016/2017. tanévet 2016. augusztus 29-én (hétfő) kezdi és várhatóan 2017. május végével zárja be. (várható építkezési munkálatok miatt)!!

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.
 
A 2016/2017. tanítási év első féléve 2017. január 20-ig tart.
Az iskolák 2017. január 23-27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetben
az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

SZÜNETEK:

Őszi szünet:    2016. november 02-04-ig,

előtte utolsó tanítási nap: október 28. (péntek)
utána első tanítási nap november 7. (hétfő) 

Téli szünet: 2016. december 22 - 2017. január 02-ig

előtte utolsó tanítási nap december 21. (szerda)
utána első tanítási nap 2017. január 3. (kedd)

Tavaszi szünet:    2017. április 13- 18-ig 

előtte utolsó tanítási nap április 12. (szerda)
utána első tanítási nap április 19. (szerda)

Nyári szünet:       2017. június 16-tól 

utolsó tanítási nap június 15. (csütörtök)

Piros betűs ünnepek, munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás: 
október 23. (vasárnap), november 1. (kedd), december 24-25-26 (szombat-vasárnap-hétfő), január 1. (vasárnap), március 15. (szerda), április 16-17. (vasárnap-hétfő), május 1. (hétfő), június 04-05. (vasárnap-hétfő)

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell a következők szerint: 

2016. október 25., szombat munkanap (2016. október 31. hétfő pihenőnap)  

Iskolánk éppen aktuális szüneti dátumairól a várható programoknal mindig frissen tájekozodhatnak.

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

KÖZPONTI MÉRÉSEK:

9. § (1) Az Nkt. 80. § (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2016/2017. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A hatodik, a nyolcadik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2017. május 24-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai 2017. május 17-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el.

(9) Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2017. január 9. és 2017. április 30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelésioktatási intézmények 2017. június 1-jéig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe(NETFIT®).

Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
15. § Ez a rendelet 2018. június 1-jén hatályát veszti.                   Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Tanév rendje

Dokumentumok száma: 1


Hírek szülőknek

SzM értekezlet

2017. szeptember 12. (kedd) 18.00 óra

__________

Sport-tanfolyamok a Hunyadiban!

_____________________

HUNYADI SÍ- és SNOWBOARD TÁBOR

_____________________

Látványtervek

ÉPÍTKEZÜNK

ÉPÍTKEZÜNK 2.

_______________

A Hunyadi Barangolók útja


___________
__________

Igénylőlap tankönyvtámogatáshoz 

-------

FIGYELEM!

Az iskola épületébe behozni TILOS*! 

ROLLER

GÖRDESZKA 

GÖRKORCSOLYA

* a szabály megsértése bünetést von maga után!

--------

Hírek diákoknak

NYÁRI  KOSÁRTÁBOR
_______________

NYÁRI  FOCITÁBOR

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében. Nem áll módunkban tovább tárolni. A hónap végéig kérjük, hogy aki elvesztett ruháját, cipőjét keresi, az nézze át halmazt! Hó végén ruhaadományként elszállítjuk a megmaradt dolgokat. A kép csak illusztráció, jóval több ruha, cipő található a gyűjtőben!