Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek. (Zsolt 18,50)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Könyvtárunk története
Cikk dátuma: 2014.08.17 12:03


Iskolánk könyvtára régen és ma 

A Lövérek városrésznek 1956 előtt nem volt iskolája. A mi legkorábbi jogelődünk a Magyar Királyi Polgári Leányiskola, amelynek könyvtárából egy kisebb mennyiségű értékes művet ma is őriz könyvtárunk.

A Polgári Leányiskola jogutódja a Mátyás király utca 18. szám alatti központtal működő Általános Iskola. 1956-ban a Hunyadi János utcában újjáépítették az Evangélikus Líceumi Diákotthon lebombázott épületét, amelyben az év szeptember 1-jén a Mátyás Király Általános Iskola jogutódjaként megkezdte működését a Hunyadi János Általános Iskola.

Iskolánkban könyvtár mindig működött. Kezdetben külön volt napközis könyvtár Gunda Mihályné, nevelői dr. Várnagyi Józsefné és ifjúsági könyvtár dr. Domonkos Ottóné vezetésével. A nevelői állomány kihelyezett részeként magyar, történelem és rajz szakkönyvtár is működött a szaktanárok kezelésében. 1974. január elsejével az ekkor összesen 3587 kötetes állomány nyilvántartását egyesítették. A könyvtár vezetését hetente két nap 4-4 órás nyitva tartással dr. Domonkos Ottóné magyar-történelem szakos tanárnő folytatta szaktárgyai tanítása mellett 1985-ig. Az állományt szakszerű rendbe rendezte, a gyerekekkel nagy szeretettel foglalkozott.

Iskolánkat 1979 januárjának első napjaiban elemi kár érte. Egy erős szélvihar lefújta a tetejét. Ekkor a téli szünetről visszaérkező gyerekeket a város több iskolájában, intézményében kellett elhelyezni, oktatásukat ott folytatni. Az iskola anyagi eszközei mellett a könyvtár állományát is költöztetni kellett. 1980. szeptember 1-jétől felújított és bővített épületben folytatta működését az iskola s benne a könyvtár -immár egy 33m2-es önálló helyiségben.

1986 szeptemberétől Kuslits Ildikó magyar-könyvtár szakos tanár vette át az akkor 6800 kötetes könyvtár vezetését kezdetben kettős munkakörű, majd főfoglalkozású könyvtárosként. Könyvbarát Kör működött ekkor lelkes csapattal, az iskola 1989 szeptemberében indult, havonta, majd kéthavonta megjelenő Hírharang című folyóiratában állandó rovatot lehetett olvasni Könyvtári hírmondó címmel.

1992. augusztus végén, szeptember elején átköltöztettük a könyvtárat a két tanteremből kialakított 107m2-es új helyiségébe, ahol a bútorok megérkezte után a kollégák és sok gyerek fáradhatatlan segítségének köszönhetően 1992 karácsonyára heti 22 órás nyitva tartással berendezve fogadta az olvasókat az új könyvtár.

A könyvtári élet itt még élénkebb lett. Kiselőadásokra, tanulmányi versenyekre készültek gyerekek, Bölcs Bagoly kérdezi címmel évente kutatójátékok zajlottak nagy érdeklődés mellett.

Az 1996/97-es tanévtől iskolánk evangélikus szellemű egyházi iskolává alakult át Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola névvel az Evangélikus Elemi Népiskola jogutódjaként, fenntartója pedig a Soproni Evangélikus Egyházközség lett.

1997 februárjától 1999 júniusáig a könyvtáros távollétében egy-egy kolléga kölcsönöz időnként a könyvtárban.1999 szeptemberétől 2000 júniusáig a könyvtáros visszatérve heti 2 órában rendezi a könyvtárat és kölcsönöz, majd 2000. szeptember 1-jétől újra a régi rendben nyitja ki a könyvtárat.

A 2004/2005-ös tanévben iskolánkban új, 170m2-es könyvtárterem épült a régi (ún. piros) épület tetőterében. 2005. június közepén költözött fel körpanorámás szép új helyére könyvtárunk, amelyet 2005. szeptember 1-jétől már minden tanuló és pedagógus használhatott. A berendezésben, a könyvtár arculatának megtervezésében, dekorálásában ismét sok kolléga és gyerek munkáját köszönhetjük.

Örömmel ünnepelhettünk 2005. október 24-én, amikor az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgatója, Balogh Mihály avató beszéde és diákjaink ünnepi műsora után Gabnai Sándor, a Soproni Evangélikus Gyülekezet azóta esperessé választott vezető lelkésze felszentelte könyvtárunkat.

Iskolánk könyvtárának állománya 2008. december 8-án összesen 14740 dokumentum, ebből 371 audiovizuális dokumentum (video- és hangkazetta, CD, CD-ROM) A könyvtár felszereléséhez tartoznak az utóbbiak használatához szükséges technikai eszközök is. Az olvasók számára könyvtárunk három Internet csatlakozással ellátott számítógéppel rendelkezik és egy számítógéppel, mely a matematika és az angol nyelv jobb elsajátítását szolgálja.

Iskolai könyvtárunk nyitvatartási ideje : hétfőtől péntekig 10.45 - 11.45 és 12.30 - 16.00. Az itt megtartott, könyvtárhasználatra épülő tanórákon kívül szükség esetén az óraközi szünetekben is lehetőség van a használatára.

A 2006/2007-es tanévben 367 olvasója volt könyvtárunknak, ebből 310 diák. Az összes kölcsönzött dokumentum 2256 db volt, ebből a diákok 1702-t, a pedagógusok pedig 554-et kölcsönöztek. Istennek legyen hála azért, hogy ezek mögött az adatok mögött sok-sok olvasással, könyvtári böngészéssel, szellemi gazdagodással, az olvasottakról folytatott könyvtári beszélgetéssel eltöltött perc és óra áll.

Szeretettel várjuk könyvtárunkban iskolánk minden diákját, szüleiket és az iskola minden dolgozóját!

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

 

AMI beiratkozás

 

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Szövegszerk gyakorló

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!