Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Miután valamennyien ettek és jóllaktak, öszszeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral." (Mt 14,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

A Diákönkormányzat beszámolója a 2015/2016. tanév második félévének munkájáról
Cikk dátuma: 2016.06.23 19:55


A Diákönkormányzat a második félévben is igyekezett hasznosan részt venni az iskola munkájában, kérés esetén támogatni az iskolai projekteket, programokat szervezni és lebonyolítani és esetlegesen maradandó dologra beruházni, gyarapítani a HUNYADI emblémás tárgyakat, melyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermekek körében!

 • Immár hagyomány a félévi korcsolyázás a felső tagozatosoknak, amit a DÖK 60.000,- Ft támogatott ebben a tanévben.
 • A Holokauszt Emlékközpont éves országos megemlékezésre jutalomból vittünk diákokat január 27-én, melynek 25.540,- Ft-os költségét a DÖK fizette, a fennmaradó költséget pedig az iskola támogatta (kb. 15.000,- Ft)

A programok szervezése közt a félév első nagy feladata a farsangok szervezése és lebonyolítása volt. Örömünkre egyre több szülő vesz részt aktívan a feladatokban, bár örülnénk még több hasznos kéz munkájának! Ebben a tanévben is két alsós, egy felsős és egy felnőtt bált szerveztünk. A farsangok összkiadása: 611.620,- Ft volt, melyet a DÖK tőkéjéből (feléltük a DÖK összes meglévő pénzét 278.000,-FT) ill. a farsangi bevételekből finanszíroztunk.

Így a farsangok után a DÖK tiszta pénze, amivel gazdálkodni tudott: 1.109.035,- Ft lett.

 • Iskolánk pincéjében iskolánk lelkésze Kadlecsik Zoltán „szabadulószobát” alakított ki Csóka Miklós kollégánkkal, melyhez a DÖK is hozzájárult 50.000,- Ft-tal, a támogatott összeget ajtók vásárlására költötték el a kollégák. A gyerekek Szt. György napon ki is próbálhatták Jónás történetén keresztül ezt az önismereti, csapatépítő lehetőséget.
 • Iskolánk kosaras mezeket kapott, melyet a DÖK és az iskola feliratoztatott Hunyadis felirattal. A mezek kétoldalasak, így a feliratozást felesben fizettük. A DÖK 27.750,- Ft-ot fizetett.
 • Palacsinta-napot az angolosok szerveztek az alsó tagozaton a DÖK 3385,- Ft-tal támogatta ezt a programot.
 • Immár hagyomány, hogy iskolánkban a HITTAN versenyen résztvevő jó eredményt elérő diákokat osztályonként a DÖK is jutalmazza. Ceruzákat vásároltunk a gyerekek részére 2500,- Ft értékben.
 • Ebben a tanévben is megszerveztük a hagyományos történelmi tanulmányi kirándulásunkat Auschwitzba, hatalmas nagy érdeklődés mellett maximális létszámmal utaztunk február 29-én Lengyelországba. A gyermekek felkészítő információs füzetet kaptak, melynek az alapanyagköltsége: 14.700,- Ft volt, s a diákokra a biztosítást a DÖK fizette: 24.500,- Ft értékben.
 • Tavaszi sí és snowboard tábort 25.000,- Ft-tal támogattuk.
 • A DÖK fizette ki a megyei matematikai versenyre jutott 10 tanuló nevezési díját 12.000,- Ft értékben (tanulónként 1200,-Ft)
 • Tankönyvek árkiegyenlítésénél osztálylétszámok és évfolyamlétszámok (ingyenes tankönyves és nem ingyenes) miatt 5500,- Ft hiány keletkezett a TK ellátó irányába, ezt a DÖK fizette ki.
 • az alsó tagozaton is csináltattunk lépcsőfeliratokat (szorzótábla), ennek összege 29.600,- Ft volt.
 • PIROS BÖGRÉKET vásároltunk Hunyadis ajándéktárgynak: 274.320,- Ft értékben.
 • Támogattuk a napközis húsvéti játszóházat 7.150,- Ft értékben, a kollégák vásárolták meg a szükséges alapanyagokat a sikeres lebonyolításhoz.
 • Iskolánk ebédlőjébe fontosnak tartottuk, hogy az étkezés előtti és étkezés utáni imát is elhelyezzük, ehhez két nagyon szép látványos falitáblát készítettünk. Ennek költsége: 48.800,- Ft volt.
 • az angol szavalóversenyt 4.000,- Ft –tal támogattuk.
 • országos futóversenyre jutottak tanítványaink és ehhez a DÖK 2.800,- Ft-tal járult hozzá (Mc’Donald’s vásárlás jutalomfalatok ?)
 • 14.100,- Ft –ot fizettünk informatikai rendhagyó órára
 • 8.190,- Ft-ot fizettünk az énekkarosok fagyizására
 • Iskolánk focistái részére FOCI MEZGARNITÚRÁT rendeltünk (póló, nadrág, lábszárvédő) 81.213,- Ft értékben. A Focimezeket az iskola alapítványa Hunyadi faliratoztatta és egy ajándékozási szerződéssel a DÖK az iskolának adományozta és így leltárba kerültek a mezek.
 • a Testnevelés munkaközösség vezetője JELÖLŐ SZALAGOK vásárlását ill. varratását kérte a DÖK-től. Két garnitúra szalagot vásároltunk összesen: 13.200,- Ft értékben.
 • Iskolánk hagyományos Szt. György –napi rendezvényének nagy részét a DÖK finanszírozta (színpad és Juventus zenekar – fizette az iskola), sajnos ebben a tanévben semmi külső támogatásunk nem volt, sajnos pályázat sem segítette az anyagiakat. A teljes kiadása a DÖK-nek a Szt. György –napra: 503.673,- Ft volt. Sajnos teljesen felértük a DÖK pénzét így a Szt. György napi hasznunk nem teljes, mert költenünk kellett belőle ill. volt amit ebből tudtunk kifizetni. a DÖK maradék bevétele a Szt. György nap után 243.830,- Ft és ehhez kaptuk a gulyás hasznát és így a Szt. György –nap után a DÖK pénze: 461.895,- Ft , amivel szabadon tudtunk rendelkezni.
 • Hagyományként már 5. alkalommal szerveztük meg kirándulásunkat a Fővárosi Nagycirkuszba, a gyerekek nagyon várják ezt a programot, már a tavasz beköszöntével kérdezik, hogy mi lesz az új évad és mikor megyünk. Ebben a tanévben két autóbusszal, 91 fővel tudtunk elutazni. A cirkusztól 4 kísérő jegyet kaptunk ajándékba, de ennyi tanítvánnyal 6 pedagógus utazott kísérőnek, így a kísérőjegyek mellett 2 fő részére a teljes áru jegyet is a DÖK fizette ki. Így összesen: 12.400,- Ft-ot.

A tavasz folyamán, április elején sikeresen megszerveztük a második papírgyűjtésünket. A gyerekek nagy lelkesedéssel segítettek és egyre több szülő és kolléga is kivette részét a konténer melletti munkában. A közös gyűjtés eredményeképpen rengeteg papír és karton gyűlt össze, három alkalommal cseréltettünk konténert. A Soproni STKH – akivel a gyűjtésre szerződést kötöttünk – május folyamán 612.000,- Ft –ot utalt át az iskola számlájára a gyűjtött papír ellenértékeként. Ezzel növekedett a DÖK bevétele májusban. Természetesen osztályonként, ill. személyenkénti versenyt is hirdettünk, az egyéni győzteseket Hunyadis emlékekkel jutalmaztuk, az osztályokat pénzjutalommal díjaztuk és a gyerekeket egyénileg üdítőkkel jutalmaztuk. Elköltöttünk: 60.730,- Ft-ot.

 • AUDI német versenyen résztvevő diákokat 4930,- Ft-tal támogattuk, amit jutalom sütizésre költöttek.
 • A tavasz folyamán több osztrák partneriskolánkkal volt közös program, tanítványainkhoz vendégek érkeztek és tanítványaink is látogatást tettek, aminél a DÖK finanszírozta az ajándékokat 19.650,- Ft értékben. (Csokoládét, igéslapot vásároltunk és HUNYADIS bögrét is adtunk ajándékként.)
 • Elektronikai hulladékgyűjtést is szervezett iskolánk tavasszal. A hulladékgyűjtésből származó bevétel az iskoláé lett, a DÖK csak jutalmazta a gyerekeket 12.000,- Ft értékben alsó és felső tagozaton is.
 • Tanítványaink ebben a tanévbe is Appelhofban táboroztak, ezt a tanulmányi tábort 26.000,- Ft-tal támogattuk.
 • a 2.D KÉZ osztály több rendhagyó foglalkozáson is részt vett, a rendhagyó természettudományi programot 28.800,- Ft értékben a DÖK fizette.
 • Pedagógusnapi köszöntésre a DÖK 34.280,- FT-ot fizetett.
 • Hagyományosan ebben a tanévben is megrendezésre került a napközis gyermeknap, ezt a DÖK 2.350,- Ft-tal támogatta.

Újabb HUNYADIS emlékeket vásároltunk, újabb színű bögrét, tollakat: 342.316,- Ft értékben.

 • Iskolánk második féléves diák Csendesnapját úgy támogatta, hogy Levente Péter felmerült költségeit finanszírozta. (erről a számlát még nem kaptuk meg…. előleget adtunk 8000,- Ft-ot)
 • Csomagolópapírokat, pauszpapírt, masnikat vásároltunk: 8.200,-Ft
 • SPORTNAP – a DÖK támogatta 15.195,- Ft-tal (csokoládé, üdítő vásárlása) és Hunyadis emléktárgyakkal.

Támogattuk az iskolai szervezésű táborokat is. (Hittan tábor – Hunyadis sapkát csináltattunk 34.160,- Ft értékben (45 db), Sport táborok támogatása: 50.000,- Ft, Hagyományos TÉT tábor támogatása: 43.000,- Ft.)

Tanév végi DÖK jutalmazás (DÖK-DÍJ) a 6. és 8. osztályos tanulók részére 17.000,- könyvutalványt vásároltunk és SZM vezető búcsúztatásához 12.500,- Ft értékben vásároltunk ajándékot (kerámia falióra – egyedi).

A kiadásokról és bevételekről a számlák, átvételi elismervények rendezvényenként lefűzve betekintésre készen állnak.

Van feladatunk bőven, de azt gondolom, hogy így tudunk aktív részesei lenni az iskolai munkának, hogy a háttérben finanszírozzuk azokat a programokat, amelyek színesítik iskolánkat. Remélem, hogy az anyagi segítségeink, tevékenységeink is tanítványainknak is pozitív példával tud szolgálni.

Egyébként olyan jó, hogy egyre több kisdiák is lelkesen vesz részt a DÖK szervezési feladatainál.

Ebben a tanévben fontos megemlíteni Tóth Barnabás, Havas Péter és Rőder Benjamin tanulókat, akik mindenben részt vettek és példaértékűen dolgoztak iskolánkért, a közösségért.

 

Sopron, 2016. június 21.
 
Móritz Adrienn
DÖK- vezető pedagógus
Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!