Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra! (Zsolt 119,37)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Névadónk
Cikk dátuma: 2014.07.30 01:00Hunyadi János

(kb.1407-1456.augusztus 11.)

 
Hunyadi János : főúr, hadvezér, Magyarország kormányzója. Apja a magyar nemességet szerzett Vajk, Zsigmond király vitéze. Felesége Szilágyi Erzsébet, Szilágyi László magyar nemesnek a lánya. Gyermekei : László és Mátyás. Öccse, ifjú Hunyadi János : hadvezér, bátyjával együtt szörényi bán, aki valószínűleg a török elleni harcban esett el 1441-ben.

Ifjúkora, tanulóévei:

Feltehetően Ozorai Pipo hadvezér környezetében apród 1420 körül, majd Lazarevics szerb fejedelem udvarába kerül. 1427-1430 között Csáki György és Újlaki István familiárisa (főúr mellett katonai szolgálatban álló nemes ifjú). Ezután Zsigmond király udvarában szolgál, akinek kíséretében eljut Itáliába. Ott két évre a milánói herceg zsoldjába szegődik.

A fiatal lovag

1434 októberében a királlyal Magyarországra jön. A szörényi végeken Tallóci Frank mellett harcol. 1437 őszén 50 lándzsással újra a király zsoldjába áll.

A főúr és hadvezér

1433-46 : Szörényi bán. 1441 : I. Ulászló király oldalán leveri Erzsébet özvegykirályné híveit. Jutalmul a király Újlaki Miklóssal együtt erdélyi vajdává, székelyispánná, nándorfehérvári kapitánnyá és temesi ispánná teszi. A déli végvárrendszer védelmére megkapják a királyi sójövedelem kezelését.

Sorozatos sikerek a török ellen :  Gyulafehérvárnál legyőzi Mezid béget ( 1442. márius 22. ) , Jalomicánál a ruméliai beglerbéget ( 1442. szeptember ) , a hosszú hadjárat során több kisebb török sereget ( 1443/44 tele ).

1444 : A király nevében esküt tesz a török - magyar váradi békére. Ennek értelmében megkapja Brankovics György szerb despota (fejedelem) magyarországi uradalmait ( Debrecen, Böszörmény, Szatmárnémeti, Nagybánya, Munkács, Beregszász ).

Julián Cesarini bíboros feloldozza az eskü alól, hogy vállalja a török elleni hadjárat vezetését . Hunyadi elfoglalja az Oszmán Birodalom területén Vidint, Nikápolyt, de a várnai csatában vereséget szenved. Ulászló király elesik ( 1444. november 10. ). 1445: Az ország hét főkapitányának egyikévé választják Hunyadi Jánost.

A kormányzó

1446 júniusától 1452. december 31-éig a kiskorú V. László király helyett az ország kormányzója.  Háborút visel III. Frigyes német király ellen.
Harc, békekötés a Cilleiekkel.

Hadjáratok a Felvidékre Giskra ellen. Újabb hadjárat a török ellen. Rigómezei csata - vereség (1448). Hazatérőben Brankovics György fogságába kerül. Kiszabadulva hadjáratot indít ellene, végül békét köt vele.

Nándorfehérvár

Hunyadi János az ország főkapitánya, a királyi jövedelmek kezelője, besztercei gróf ( 1453 ). Újabb török fenyegetés. Krusevácnál megveri Feriz bég seregét, majd Nándorfehérvár felmentésére siet.

A szultán 1456. július 3-án kezdte meg az ostromot 60-67 ezer fős seregével. A várvédők : Szilágyi Mihály 5 ezer magyar, szerb, cseh katonájával. Hunyadi felmentő serege - 12 ezer reguláris katona és a Kapisztrán János toborozta kb.30 ezer keresztes bottal, kaszával - július közepén érkezett a vár alá, s áttört a török hajóláncon.
A döntő roham 1456. július 21 - 22-én zajlott. Dugovics Titusz vette észre a janicsárt, aki a vár fokára akarta kitűzni a törökök zöld zászlaját. A test-test elleni küzdelem eredménytelensége láttán ellenfelét magával rántotta a mélybe. A keresztesek rohamozása elcsalta a török ágyúk fedezetét, Hunyadi pedig ezt kihasználva elfoglalta az ágyúállásokat. A törököt hátulról lövette. A csata eldőlt. A szultán megsebesült, és meg sem állt Szófiáig. Ekkora győzelmet magyar sereg sem azelőtt, sem azután nem aratott.

A déli harangszó

A köztudatban úgy él, hogy a pápa a diadal örömére rendelte el. A valóságban III. Calixtus pápa l456. június 29-én a küszöbön álló török-magyar összecsapás hírére rendelte el, hogy a kereszténység területén minden országban a reggeli és esti harangszón kívül délben is kongassák meg háromszor a harangokat, felszólítva a hívőket, hogy imádkozzanak a keresztények győzelméért. Mire az erről szóló bullát ( fém függőpecséttel megerősített ünnepélyes oklevél ) kihirdették, megérkezett Rómába a július 22-i győzelem híre. A déli harangszó ez időtől általános lett Európában.


Hunyadi János halála

A nándorfehérvári győzelem után a magyar táborban kitört a pestis. A járvány a vezért is elragadta. Hunyadi János súlyos betegen Zimonyba vitette magát. Ott halt meg 1456. augusztus 11-én. A gyulafehérvári székesegyházban temették el öccse mellé.Hunyadi János középtermetű, vastag nyakú, fényes, gesztenyeszín hajú, nagy szemű, komoly tekintetű, piros arcú férfi volt.Ízig-vérig katonaember. Vasakarattal és szorgalommal készült hivatására. Erkölcsei a legnemesebbek voltak, minden durvaságtól mentes volt, az igazság feltétlen híve. Szivélyes, bőkezű, nagylelkű volt, barátaihoz hű, bölcs tanácsokat adott. Gyorsan s ötletesen döntött, de sohasem elhamarkodottan. Ellenségei számára kiszámíthatatlanok voltak lépései. Nagyra tört, s törekvései megegyeztek a haza érdekeivel.

 

Janus Pannonius:


Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
(Epitaphium Joannis Hunyadi, Matthiae regis patris)

Pannoniánk védője, török hadak ostora, János,
Itt nyugszik, ha a föld rejti el őt csakugyan;
Ám, hogy Belgrádnál letiporta, legyőzte az ellent,
Síron is áttört ő, élve, a csillagokig.
Büszke babért,diadalt a vezérek már sokan értek

Nagy Capitoliumon; égbe csak ő maga szállt.  

Hírek szülőknek

---------------------------

Iskolahívogató kisfilm       

---------------------------

       Beiskolázás 2023

        

       ---------------------------

     Iskolai szociális segítő

 

__________


Segítsen adója 1%-ával

           __________

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés

-------------------

HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Bekezdesformazas_nyers_szoveg

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!