Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." (Zsolt 5,12)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Névadónk
Cikk dátuma: 2014.07.30 01:00Hunyadi János

(kb.1407-1456.augusztus 11.)

 
Hunyadi János : főúr, hadvezér, Magyarország kormányzója. Apja a magyar nemességet szerzett Vajk, Zsigmond király vitéze. Felesége Szilágyi Erzsébet, Szilágyi László magyar nemesnek a lánya. Gyermekei : László és Mátyás. Öccse, ifjú Hunyadi János : hadvezér, bátyjával együtt szörényi bán, aki valószínűleg a török elleni harcban esett el 1441-ben.

Ifjúkora, tanulóévei:

Feltehetően Ozorai Pipo hadvezér környezetében apród 1420 körül, majd Lazarevics szerb fejedelem udvarába kerül. 1427-1430 között Csáki György és Újlaki István familiárisa (főúr mellett katonai szolgálatban álló nemes ifjú). Ezután Zsigmond király udvarában szolgál, akinek kíséretében eljut Itáliába. Ott két évre a milánói herceg zsoldjába szegődik.

A fiatal lovag

1434 októberében a királlyal Magyarországra jön. A szörényi végeken Tallóci Frank mellett harcol. 1437 őszén 50 lándzsással újra a király zsoldjába áll.

A főúr és hadvezér

1433-46 : Szörényi bán. 1441 : I. Ulászló király oldalán leveri Erzsébet özvegykirályné híveit. Jutalmul a király Újlaki Miklóssal együtt erdélyi vajdává, székelyispánná, nándorfehérvári kapitánnyá és temesi ispánná teszi. A déli végvárrendszer védelmére megkapják a királyi sójövedelem kezelését.

Sorozatos sikerek a török ellen :  Gyulafehérvárnál legyőzi Mezid béget ( 1442. márius 22. ) , Jalomicánál a ruméliai beglerbéget ( 1442. szeptember ) , a hosszú hadjárat során több kisebb török sereget ( 1443/44 tele ).

1444 : A király nevében esküt tesz a török - magyar váradi békére. Ennek értelmében megkapja Brankovics György szerb despota (fejedelem) magyarországi uradalmait ( Debrecen, Böszörmény, Szatmárnémeti, Nagybánya, Munkács, Beregszász ).

Julián Cesarini bíboros feloldozza az eskü alól, hogy vállalja a török elleni hadjárat vezetését . Hunyadi elfoglalja az Oszmán Birodalom területén Vidint, Nikápolyt, de a várnai csatában vereséget szenved. Ulászló király elesik ( 1444. november 10. ). 1445: Az ország hét főkapitányának egyikévé választják Hunyadi Jánost.

A kormányzó

1446 júniusától 1452. december 31-éig a kiskorú V. László király helyett az ország kormányzója.  Háborút visel III. Frigyes német király ellen.
Harc, békekötés a Cilleiekkel.

Hadjáratok a Felvidékre Giskra ellen. Újabb hadjárat a török ellen. Rigómezei csata - vereség (1448). Hazatérőben Brankovics György fogságába kerül. Kiszabadulva hadjáratot indít ellene, végül békét köt vele.

Nándorfehérvár

Hunyadi János az ország főkapitánya, a királyi jövedelmek kezelője, besztercei gróf ( 1453 ). Újabb török fenyegetés. Krusevácnál megveri Feriz bég seregét, majd Nándorfehérvár felmentésére siet.

A szultán 1456. július 3-án kezdte meg az ostromot 60-67 ezer fős seregével. A várvédők : Szilágyi Mihály 5 ezer magyar, szerb, cseh katonájával. Hunyadi felmentő serege - 12 ezer reguláris katona és a Kapisztrán János toborozta kb.30 ezer keresztes bottal, kaszával - július közepén érkezett a vár alá, s áttört a török hajóláncon.
A döntő roham 1456. július 21 - 22-én zajlott. Dugovics Titusz vette észre a janicsárt, aki a vár fokára akarta kitűzni a törökök zöld zászlaját. A test-test elleni küzdelem eredménytelensége láttán ellenfelét magával rántotta a mélybe. A keresztesek rohamozása elcsalta a török ágyúk fedezetét, Hunyadi pedig ezt kihasználva elfoglalta az ágyúállásokat. A törököt hátulról lövette. A csata eldőlt. A szultán megsebesült, és meg sem állt Szófiáig. Ekkora győzelmet magyar sereg sem azelőtt, sem azután nem aratott.

A déli harangszó

A köztudatban úgy él, hogy a pápa a diadal örömére rendelte el. A valóságban III. Calixtus pápa l456. június 29-én a küszöbön álló török-magyar összecsapás hírére rendelte el, hogy a kereszténység területén minden országban a reggeli és esti harangszón kívül délben is kongassák meg háromszor a harangokat, felszólítva a hívőket, hogy imádkozzanak a keresztények győzelméért. Mire az erről szóló bullát ( fém függőpecséttel megerősített ünnepélyes oklevél ) kihirdették, megérkezett Rómába a július 22-i győzelem híre. A déli harangszó ez időtől általános lett Európában.


Hunyadi János halála

A nándorfehérvári győzelem után a magyar táborban kitört a pestis. A járvány a vezért is elragadta. Hunyadi János súlyos betegen Zimonyba vitette magát. Ott halt meg 1456. augusztus 11-én. A gyulafehérvári székesegyházban temették el öccse mellé.Hunyadi János középtermetű, vastag nyakú, fényes, gesztenyeszín hajú, nagy szemű, komoly tekintetű, piros arcú férfi volt.Ízig-vérig katonaember. Vasakarattal és szorgalommal készült hivatására. Erkölcsei a legnemesebbek voltak, minden durvaságtól mentes volt, az igazság feltétlen híve. Szivélyes, bőkezű, nagylelkű volt, barátaihoz hű, bölcs tanácsokat adott. Gyorsan s ötletesen döntött, de sohasem elhamarkodottan. Ellenségei számára kiszámíthatatlanok voltak lépései. Nagyra tört, s törekvései megegyeztek a haza érdekeivel.

 

Janus Pannonius:


Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
(Epitaphium Joannis Hunyadi, Matthiae regis patris)

Pannoniánk védője, török hadak ostora, János,
Itt nyugszik, ha a föld rejti el őt csakugyan;
Ám, hogy Belgrádnál letiporta, legyőzte az ellent,
Síron is áttört ő, élve, a csillagokig.
Büszke babért,diadalt a vezérek már sokan értek

Nagy Capitoliumon; égbe csak ő maga szállt.  

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

AMI JELENTKEZÉS

 

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Szövegszerk gyakorló

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!