Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." (Zsolt 5,12)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Intézményünk története
Cikk dátuma: 2014.07.30 01:00A Soproni Evangélikus Egyházközség egyik álma 1996. szeptember 1-jén valósult meg, ugyanis ezen a napon nyitotta meg kapuit a gyülekezet általános iskolája. Az újranyitás arra a hagyományra építkezett, hogy Sopronnak már 1798-ban volt egy evangélikus népiskolája.

A gyülekezet egy csökkenő létszámú önkormányzati iskola fenntartását vállalta magára. Egy 40 éves iskola nevelőtestületét, diákságát vette át az evangélikus egyház, a szülőket pedig partnerként hívta ahhoz, hogy az egyházivá avanzsált iskola szemléletváltásában részt vegyenek és támogatásukkal segítsék az újrakezdést.

Akkoriban sokakat foglalkoztatott a kérdés, vajon mitől és miben lesz a régi szeretett iskolájuk evangélikus. Rajnai Károly igazgató úr így fogalmazta meg a választ: „Hitem szerint a nevelés alapjától. Attól a szeretettől, amelyet az Úr Jézus tanított nekünk. Nagy feladatot vállaltunk! A XXI. század küszöbén hiszem, hogy múlhatatlanul szükséges az igazi értékekkel megismertetni tanulóinkat.”

Ez a „közös öröm” egyre több és több tanulóhoz jut el: az 1996-os átvétel óta a diákok létszáma több mint duplájára nőtt. Az akkori 353 főről mára 815 főre emelkedett. Ez az eredmény sok mindennek köszönhető. Az iskola Sopron egyik legszebb részén található (Alsó-Lővérek) hatalmas udvarral, futó-, kézilabda- és kosárlabdapályával.

Az iskola nyolc évfolyamos általános iskola, az alsó tagozaton évfolyamonként négy osztály, míg felső tagozaton három-négy osztály működik. Az alsó tagozaton kéttannyelvű német nemzetiségi, TÉT (természettan és életkultúra), angol-mindennapos testnevelés, valamint KÉZ (kép-élmény-zene) tagozatokon zajlik az oktatás. A felső tagozaton emelt óraszámú nyelvi osztályok működnek.

A gyerekek nagy része a délutánokat is az iskolában tölti, a remekül működő projekt napközi keretében. A szabadidő hasznos eltöltését szakkörök széles tárháza segíti, pl. kerámia, rajz, furulya, idegen nyelv, természetjárás, énekkar, sport.

Óvodánk fenntartását 2006 szeptemberében vette át a Soproni Evangélikus Egyházközség a helyi önkormányzattól és saját intézményéhez, a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolához csatolta, ezzel kielégítve a városban a keresztyén nevelés iránti igényt. Az iskola és az óvoda egymással szomszédos, udvaraik átjárhatóak. A 2009-ben kezdődött és az egy évvel később befejeződött felújítás révén 2010 szeptemberétől már négy, osztatlan, életkor szerinti vegyes csoporttal működik az óvoda, melyek közül egyikben német nemzetiségi nyelvi képzés folyik. Az óvodában folyó lelki neveléshez az iskolalelkész nyújt segítséget, aki heti egy alkalommal látogat át a legkisebbekhez, de több óvónő is elvégezte az Evangélikus Hittudományi Egyetem pedagógus továbbképzését, illetve egy evangélikus hittanár végzettségű óvodapedagógus is hozzájárul a gyerekek élő hittel való megismertetéséhez.

2018 tavaszán hivatalosan is átadásra került a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola új aulája, amely közel 300 millió forint önerőből épült meg, és aminek a megvalósításához az evangélikus egyház 50 millió forinttal járult hozzá. Rajnai Károly, az intézmény igazgatója az ünnepségen köszöntőjében kiemelte, hogy egy évtizedes álom vált valóra azzal, hogy birtokba vehették a két épületszárny közötti közösségi teret, amelynek kivitelezési munkálatai tavaly májusban kezdődtek. Az új aula végre méltó otthona lesz a közös áhítatoknak és a tervek szerint  kiállításoknak is helyet adnak majd a jövőben, de az alapfunkcióját tekintve természetesen ez lesz az intézmény rendezvényeinek is az otthona. Az avató ünnepségen a közösségi teret Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke avatta fel az istentiszteletet követően, majd a jeles alkalmat az intézmény diákjainak  irodalmi műsora és az énekkar színvonalas fellépése színesítette a délután további részét.

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

AMI JELENTKEZÉS

 

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Szövegszerk gyakorló

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!