Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek. (Zsolt 18,50)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Tájékoztató / Beiratkozás
Cikk dátuma: 2022.11.30 12:45


 

 

 

Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

A művészeti tevékenységek hozzájárulnak a tanulók személyiségfejlődéséhez, aktiválják a képességeiket, fejlesztik az egyéni tehetségüket. A rendszeresen átélt alkotói élmények pozitív magatartási szokásokat alakítanak ki, melyek a későbbi művészi eredményesség összetevői lehetnek. Az alkotói tevékenységek közben fejlődik a tanulók esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége, és kialakul az alkotómunka iránti igényük. Az egyéni és a csoportos foglalkozások segítik a szociális érzékenység, az együttműködési készség kialakulását is.

A tanulók megismerik a művészeti stílusok, irányzatok és a kifejezési formák sokszínűségét, amelyek a zeneművészetben, a táncművészetben, a képző- és iparművészetben, a színművészetben és a bábművészetben ötvöződnek.

 

Az alapfokú művészetoktatás célja:

– képességfejlesztés (a személyiséget alkotó- és szakspecifikus képességek kompetencia alapú fejlesztése) a művészeti ág eszközrendszerével és formanyelvével, az élménypedagógia módszereivel;

– a tanuló megismerése, a személyiség integrációjának támogatása, a kulcskompetenciák fejlesztése;

– értékközvetítés, értékmegőrzés, új értékek létrehozása, művészeti tudatosság kialakítása;

– a tanulói tevékenység középpontba állítása, a felfedező tanulás támogatása;

– az önkifejezés, a kreatív alkotóképesség és a kommunikáció fejlesztése;

– a mérlegelő gondolkodás képességének alakítása;

– a magyar és egyetemes kulturális hagyományok átörökítése, a nemzeti identitás erősítése;

– kortárs közösségek létrehozása, a társas együttműködés, az érzelmi intelligencia és az empátia fejlesztése, a különböző nemzeti vagy etnikai kisebbség kulturális értékeinek elismerése;

– a tehetségek azonosítása, fejlesztése és gondozása, a pályaorientáció segítése;

– a tehetségek bemutatása szakmai fórumokon, rendezvényeken, versenyeken;

– esélyteremtés, a szociokulturális hátrányok csökkentése;

– egészséges életmód igényének kialakítása, fenntarthatóságra nevelés;

– művészeti irányzatok és stílusok és a kortárs művészet megismertetése;

– alkotói és előadóművészeti tevékenységek színvonalas megvalósítása, közzététele;

– a digitális térben rejlő lehetőségek kihasználása, a tanulók felelősségteljes közreműködésével.

 

Tanulóink minden tanév végén bizonyítványt kapnak. Hat osztály elvégzése után művészeti alapvizsgát, továbbképző osztályok elvégzése után pedig művészeti záróvizsgát tehetnek.

 

Adományok 1%

További információk

Hírek szülőknek

 

AMI beiratkozás

 

Iskolahívogató kisfilm

Iskolai szociális segítő


Segítsen adója 1%-ával

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés


HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

 

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Szövegszerk gyakorló

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!