Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra! (Zsolt 119,37)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Német nemzetiségi tagozatos osztály
Cikk dátuma: 2014.08.01 18:48


A kéttannyelvű, német nemzetiségi tagozat 1998-tól működik iskolánkban. A nyelvoktatás ezen a tagozaton csoportbontással történik, az órákat szakképzett nyelvtanárok tartják. A legnagyobb hangsúlyt az idegen nyelven történő kommunikációra helyezzük, arra törekszünk, hogy gátlások nélkül merjenek és tudjanak németül beszélni tanítványaink.

Az 1-2. évfolyamon heti 6 óra keretén belül saját összeállítású énekes-mondókás könyvecske segítségével a beszédkészség, a német nyelvi környezetben való jártasság kap kiemelt szerepet.

A nyelvhasználat elsajátítását sok hanganyag támogatja, bábokkal, játékos tanulással igyekszünk biztosítani, hogy tanítványaink megszeressék a német nyelvet.

A 3-4. osztályban már szaktárgyi órák (környezetismeret, matematika) is folynak német nyelven.

Diákjaink német nyelvi tanulmányi versenyeken, megyei, regionális és országos vers- és prózamondó versenyeken rendszeresen szép eredménnyel vesznek részt.

A német nyelvoktatást színesítik a külföldi kirándulások, testvériskolai kapcsolatok.

A német nemzetiségi tagozaton megszerzett nyelvtudás erős alapot nyújt a további idegennyelv tanuláshoz, akár iskolánk felső tagozatán a mindennapos nyelvoktatáshoz, akár a kisgimnáziumi tanulmányokhoz.

Hírek szülőknek

---------------------------

Iskolahívogató kisfilm       

---------------------------

       Beiskolázás 2023

        

       ---------------------------

     Iskolai szociális segítő

 

__________


Segítsen adója 1%-ával

           __________

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés

-------------------

HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

Bekezdesformazas_nyers_szoveg

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!