Hunyadi_fej_03
iskola
"Jézus Krisztus mondja: Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!" (Lk 6,36)

Napi ige

[Isten] ismeri a szívnek titkait. (Zsolt 44,22b)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

COVID-19 aktualitások
Cikk dátuma: 2020.09.24 12:05

Dokumentumok

--------------------- 2020.11.18. ---------------------
 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg 4 fő hivatalosan igazolt COVID-pozitív diák van iskolánkban, akik miatt azonban intézményi érintettség okán elrendelt karantén jelenleg senkinek nincsen.

Egyik osztályunknak a Népegészségügyi Központ Járási Hivatala az elmúlt héten 4 nap karantént, valamint az Operatív Törzs tantermen kívüli digitális oktatást rendelt el, amely zökkenőmentesen zajlott. Egy másik osztályban közösségi kontaktként rendeltek el néhány diákunknak karantént, amit ők felelősségteljesen töltöttek.

Köszönjük az érintett diákok, szülők és kollégák szíves közreműködését!

Kollégáink közül jelenleg 5 fő tartózkodik otthon igazolt COVID megbetegedéssel, egészségi állapotuk folyamatosan javul.

Továbbra is kérjük, hogy gyermeküket csak egészséges, tünetmentes állapotban küldjék iskolába!

Köszönjük megértésüket, bizalmukat és közreműködésüket!

Vírusmentes, jó egészséget, valamint az Úristen áldását kívánom Mindannyiuknak!

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. vers

 

Tisztelettel:

Raffai Balázs

igazgató

 
 
--------------------- 2020.10.20. ---------------------
 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg 4 fő hivatalos PCR teszttel igazolt COVID-pozitív diák van intézményünkben. Egyik osztályunknak a Népegészségügyi Központ Járási Hivatala október 16-tól, 23-a éjfélig hatósági karantént, valamint az Operatív Törzs tantermen kívüli digitális oktatást rendelt el október 19-től 22-ig. Ez utóbbit a kollégákkal történt előzetes egyeztetés szerint elindítottuk.

Köszönjük az érintettek szíves közreműködését!

Beteg kollégáink egészségi állapota folyamatosan javul, csak gyógyult állapotban jönnek dolgozni.

Továbbra is kérjük, hogy gyermeküket csak egészséges, tünetmentes állapotban küldjék iskolába!

Köszönjük megértésüket, bizalmukat és közreműködésüket!

Vírusmentes, jó egészséget, valamint az Úristen áldását kívánom Mindannyiuknak!

 

„A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.” Péter 1. levele, 5. fejezet, 10. vers

 

Tisztelettel:

Raffai Balázs

igazgató

 
--------------------- 2020.10.15. ---------------------
 
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg 1 fő hivatalos PCR teszttel igazolt COVID-pozitív diák van intézményünkben.
A betegségben érintett kollégák egészségi állapota folyamatosan javul, csak gyógyult állapotban jönnek vissza dolgozni.
Egyik kollégánk pozitív eredménye miatt az osztályának a Népegészségügyi Központ Járási Hivatala hatósági karantént, valamint az Operatív Törzs tantermen kívüli digitális oktatást rendelt el október 15-16-ra. 

 

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

 

 

Az állam által kiadott Intézkedési Terv rendelkezésétől eltérő módon, mely szerint az intézményben „javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése”, az igazolt koronavírus fertőzött esetek számának növekedése miatt, valamint a diákok és az iskolai dolgozók egészségének védelme érdekében 2020. 10. 15-től visszavonásig az alábbiak szerint változik iskolánkban a maszk-használat:

 

Alsó tagozatosok számára is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése a közösségi tereken.

felső tagozatosok számára az iskola épületén belül kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. Kivételt képeznek az egyértelmű helyzetek pl.: testnevelés óra, étkezés, valamint adott szituációk, amelyekkel kapcsolatban a pedagógus rendelkezhet.

 
Továbbra is kérjük, hogy gyermeküket csak egészséges, tünetmentes állapotban küldjék iskolába!
 
Köszönjük megértésüket, bizalmukat és közreműködésüket!
 
Jó egészséget, valamint az Úristen kegyelmes szeretetének megtapasztalását kívánom Mindannyiuknak!
 
Tisztelettel:
 
Raffai Balázs
igazgató
 
 
--------------------- 2020.10.08. ---------------------
 
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy továbbra sincs tudomásunk arról, hogy hivatalos PCR teszttel igazolt COVID-pozitív diák lenne intézményünkben.
A betegségben érintett kollégák egészségi állapota folyamatosan javul, csak gyógyult állapotban jönnek vissza dolgozni.
Minden esetben a járványügyi szabályoknak megfelelően járunk el. Bármilyen rendkívüli helyzetről az érintetteket azonnal tájékoztatjuk.
 
Továbbra is kérjük, hogy gyermeküket csak egészséges, tünetmentes állapotban küldjék iskolába!
 
Köszönjük megértésüket, bizalmukat és közreműködésüket!
 
Vírusmentes időszakot és jó egészséget kívánunk Mindannyiuknak!
 
Tisztelettel:
Raffai Balázs
igazgató
 
 
--------------------- 2020.10.02. ---------------------
 
Tájékoztató az iskolai koronavírus helyzetről

Tájékoztatom Önöket, hogy legutóbbi jelentésünk óta 2020. október 2-ig intézményünk két újabb dolgozójánál igazoltak COVID-19 fertőzést. Kollégáink otthonaikban gyógyulnak. A betegségükkel kapcsolatban történt kontaktkutatás diákokat nem érintett, mindenkinek a szokott rendben zajlik tovább az oktatás.

Diákjaink közül 2-en vannak hatósági karanténban, de mindegyikük tünetmentes, csak kontaktszemélyként kell otthon maradniuk.

Továbbra is kérjük, hogy a gyermekeket csak tünetmentes állapotban engedjék óvodába, iskolába! 
Legyenek bizalommal felénk; további friss és hiteles információkért keressék intézményünk hivatalos honlapját!

 

Tisztelettel:

Raffai Balázs

igazgató

 
 
 
--------------------- 2020.09.30. ---------------------
Tájékoztató az iskolai koronavírus helyzetről

Tájékoztatom Önöket, hogy legutóbbi jelentésünk óta az iskolára vonatkozó kontaktkutatás nem történt, karantént az illetékes hatóság senkinek nem rendelt el.

2020. szeptember 29-én intézményünk egy újabb dolgozójánál igazoltak COVID-19 fertőzést. Kollégánk egyébként már egy hete otthon van, így szinte teljesen meggyógyult. A vele kapcsolatos esetleges kontaktkutatás eredményéről időben tájékoztatást adunk, addig mindenkinek a szokott rendben zajlik az oktatás.

Diákjaink közül 3-an vannak hatósági karanténban, de mindegyikük tünetmentes, csak kontaktszemélyként kell otthon maradniuk.

Továbbra is kérjük, hogy a gyermekeket csak tünetmentes állapotban engedjék óvodába, iskolába! 
Legyenek bizalommal felénk; további friss és hiteles információkért keressék intézményünk hivatalos honlapját!

 

Tisztelettel:

Raffai Balázs

igazgató

 
--------------------- 2020.09.27. ---------------------
 
Tájékoztatás testhőmérséklet-mérésről
 
 
Tisztelt Szülők!
 
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Kormány 431/2020. (IX. 18.) rendeletében újabb óvintézkedések bevezetéséről döntött. A szabályozás értelmében 2020. szeptember 28-tól (hétfőtől) a felső tagozatos, majd 2020. október 1-jétől (csütörtöktől) az alsós tanulók és az óvodás gyermekek testhőmérsékletét mérjük a szokásos belépési pontoknál. A mérést az ügyeletes kollégák fogják végezni.
Az intézményi belépéshez megengedett testhőmérsékletet az országos tisztifőorvos teszi majd közzé határozatban. Kiskorú gyermek/tanuló esetén, ha a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt az értéket, a többi gyermektől/tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt (törvényes képviselőt) haladéktalanul tájékoztatni kell. Az iskola épületébe továbbra sem léphetnek be a szülők, viszont a testhőmérséklet-mérési pontig igen.
Az óvodai mérés menetéről ott tájékoztatjuk az érintetteket.
A mérések során törekszünk arra, hogy a gyermekek, ill. tanulók be- és felengedése folyamatos legyen.
Továbbra is kérjük, hogy gyermeküket csak egészséges, tüneteket nem mutató állapotban hozzák, ill. küldjék óvodába és iskolába!
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
 
Jézus Krisztusba vetett hitünk erősítésére és a betegeinkért való imára biztatásul szeretettel küldöm Márk evangéliumának 1. fejezetéből a 30-31. verseket:
„Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak. Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.”
 
 
Sopron, 2020. 09. 26.
Tisztelettel:
 
Raffai Balázs
igazgató

 

------------------- 2020.09.26. --------------------

Tájékoztató az iskolai koronavírus helyzetről

Tájékoztatom Önöket, hogy a pénteki napon (2020. szeptember 25.) intézményünk egyik dolgozójánál COVID-19 fertőzést igazoltak. Kollégánk enyhe tüneteket mutat; kórházi kezelésre nem szorult, így már hétfő óta otthonában gyógyul. Az esethez kapcsolódóan várhatóan hétfőn kezdődik az illetékes hatóság kontaktkutatása. Ennek eredményéről időben tájékoztatást adunk, addig az intézményben a szokott rendben zajlik az oktatás.

Szeptember 28-ától az iskola felső tagozatán, majd október 1-től az óvodában és az iskola minden diákja számára bevezetjük a reggeli testhőmérséklet mérését. Ennek menetéről külön tájékoztatást adunk.
A kialakult járványhelyzetben közösen annyit tehetünk, hogy továbbra is komolyan vesszük a megelőzést. A fertőzés terjedésének csökkentése érdekében az intézmény egész területén fokozottan figyelünk és mindenkit kérünk az intézkedési tervben foglaltak pontos betartására (orrot és szájat eltakaró maszk használata, fertőtlenítés, szellőztetés, távolságtartás).
Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében, a védekezés közös felelősségünk!

Legyenek bizalommal felénk; további friss és hiteles információkért keressék intézményünk hivatalos honlapját a www.hunyadi.sopron.hu
címen!

Bátorításul szolgáljon Mindannyiunk számára Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelének 1. fejezetéből a 7. vers:

"Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét."

 

Tisztelettel:

Raffai Balázs

igazgató

COVID-19 aktualitások

Dokumentumok száma: 2


Hírek szülőknek

ARANYMASNI

           

 A jószándékú segítség eredményeként 1.381.000 Ft adományt adhattunk át!

Köszönjük a pólók vásárlását!

---------------------------------

Iskolai szociális segítő

 

__________


Segítsen adója 1%-ával

           __________

Utalásos étkezés fizetés

Bankkártyás étkezés befizetés

-------------------

HUNYADI BARANGOLÓK CSAPATA

Szeretettel várunk Barátaiddal együtt az új tanévben is!

Hírek diákoknak

karakterek.docx

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében. Nem áll módunkban tovább tárolni. A hónap végéig kérjük, hogy aki elvesztett ruháját, cipőjét keresi, az nézze át halmazt! Hó végén ruhaadományként elszállítjuk a megmaradt dolgokat. A kép csak illusztráció, jóval több ruha, cipő található a gyűjtőben!