Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Miután valamennyien ettek és jóllaktak, öszszeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral." (Mt 14,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Diákönkormányzat beszámolója a 2016/2017. tanév második félévéről
Cikk dátuma: 2017.11.09 10:00


A Diákönkormányzat hasznosan részt vett az iskola munkájában a második félévben is, támogattuk az iskolai rendezvényeket, programokat szerveztünk, lebonyolítottuk és gyarapítottuk a HUNYADI emblémás tárgyakat, melyek egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a gyermekek körében! Az iskola minden tanulójának és dolgozójának REFORMÁCIÓS emlékpólójához jelentősen hozzájárultunk, azaz 402.000,- Ft-tal.

 • A második félév első nagy feladata a farsangok szervezése és lebonyolítása volt. Köszönjük, hogy egyre több szülő vesz részt aktívan a feladatokban, de örülnénk még több hasznos kéz munkájának!

Ebben a tanévben is két alsós, egy felsős és egy felnőtt bált szerveztünk. A farsangok összkiadása: 712.885,- Ft volt, melyet a DÖK tőkéjéből ill. a farsangi bevételekből finanszíroztuk.  A részletes elszámolások kiadások – bevételek, számlák, blokkok a DÖK iratoknál megtekinthetőek.

Így a farsangok után a DÖK tiszta pénze, amivel gazdálkodni tudott: 1.303.520,- Ft lett.

 • A második félévben sajnálatosan egyre több rongálás fordult elő a tanítványok körében, így az iskola vezetésével egyeztetve a WC-ülőke RONGOLÁS-JAVÍTÁS költségét a DÖK fizette 20.769,- Ft összegben.

A DÖK kiadásai a második félévben az alábbiak voltak:

 • Iskolánk egyen pulóvereit és pólóit méret hibák miatt cseréltük néhány tanulónál, melyet a DÖK 14.000,- Ft értékben megvásárolt. Ezek a ruhadarabok (újak!) a DÖK-től megvásárolhatók.
 • Vásároltunk ragasztószalagot, papírokat, csomagolópapírokat és egyéb kiegészítőket 12.350,- Ft értékben. (csomagok készítéséhez, pakoláshoz, adatlapok készítéséhez….stb)
 • Ebben a tanévben is vásároltunk maradandó tárgyakat a testnevelés MK részére, melyet a mindennapos testnevelés – úszás – során tudnak használni a gyerekek: 12.450,-Ft
 • Tavaszi sí és snowboard tábort hasonlóan a januári táborhoz, a jutalmazásra  25.000,- Ft-tal támogattuk.
 • A DÖK támogatta a Nyelvi munkaközösség immár hagyományos angolos palacsinta-délutánját: 5930,- Ft értékben.
 • A RAJZ MK. azzal a kéréssel fordult a DÖK-höz, hogy a technika oktatást és gyakorlati feladatok elkészítéséhez az alapanyagok megvásárlását segítsük 5. évfolyamon. Ennek a költsége 9.280,- Ft volt.
 • ÚJ HUNYADIS BÖGRÉKET vásároltunk Hunyadis ajándéktárgynak: 300.482,- Ft értékben.
 • Örömünkre 3 fő 8. osztályos tanulónk bejutott az Országos Történelem Verseny döntőjébe Bonyhádra. (amit meg is nyertek!!!) A tanulók részére pólót csináltatott a DÖK és a két napos rendezvény során egy ebédet fizetett. (szállás, utazás és vacsora költséget az iskola fizette). Ennek kiadása a 3 tanulóra: 45.050,- Ft volt.
 • Támogattuk a napközis húsvéti játszóházat 13.193,- Ft értékben, a kollégák vásárolták meg a szükséges alapanyagokat a sikeres lebonyolításhoz.
 • VÍZ VILÁGNAPJA – projekt keretén belül az 5. évfolyam három osztálya a Vízműnél tett látogatást, majd pedig tematikus mozifilmet nézett meg az ELIT moziban, ehhez járult hozzá a DÖK 31.502,- Ft-tal.
 • Iskolánk ebédlőjébe fontosnak tartottuk, hogy az étkezés előtti és étkezés utáni imát is elhelyezzük, ezt a múlt évben viteleztük ki, az idén további alakításokat végzett el Szabóné Keresztény Dorka kolléganő, a festéshez szükséges alapanyagokat: 8880,- Ft –ért a DÖK vásárolta meg.
 • az angol szavalóversenyt 920,- Ft –tal támogattuk.
 • a napközi részére homokot vásároltunk a játszógödörbe: 3840,- Ft
 • Az év folyamán több tantárgyból rendhagyó órákra volt lehetősége a tanulóknak ellátogatni, vendégelőadók voltak iskolánkban, ezeket a DÖK finanszírozta összesen: 78.000,- Ft értékben.
 • REFORMÁCIÓS pályázat 2017. – rajz MK. megvalósítását a szaktanárok kérésére 23.330,- Ft értékben ajándékokra, belépőjegyre és tárlatvezetésre kiegészítettük.
 • A német nyelvi tagozat – APPELHOF – táborát a 26 tanulóra 26.000,- Ft-tal támogattuk.
 • DÖK jutalom Hunyadis ajándékokat 59.900,- Ft értékben vásárolt.

Szt. György – napi hagyományos vásárunk, családi napunk kiadásai és bevételei a következőképpen alakult:

 • a DÖK kiadásai (volt, amit az iskola fizetett):   384.657,- Ft (számlák, átvételi elismervények lefűzve)
 • Az üdítőfogyasztásból 53.920,- Ft hasznunk lett.  (141.580,- Ft volt a számlánk).
 • a DÖK könyveladás után 2200,- Ft hasznot kapott.
 • az arcfestésből - lufizásból a tiszta hasznunk 41.885,- Ft volt (elég sok alapanyagot vásároltunk)
 • az ugrálóvárakból származó bevételünk ebben a tanéveben: 141.800,- Ft

Így, ha a kiadásainkat és a bevételeinket összevetjük, akkor a Szt. György - nap költsége a DÖK részéről:

 • 384.657,- Ft volt a kiadás
 • 239.805,- Ft volt a bevétel

Tehát:

 • 144.885,- Ft-ba került a DÖK részéről a Szt. György -napi rendezvény. 
 • Természetesen a gulyás bevételből ez még változni fog, hisz az iskola az alapanyagokat megvásárolta, csak a repi jegyek ill. a dolgozói gulyások jelentik a DÖK költséget, így szép hasznuk származik abból is, ez mérsékli a kiadást is!

A tavasz folyamán, április elején sikeresen megszerveztük a második papírgyűjtésünket. A gyerekek nagy lelkesedéssel segítettek és egyre több szülő és kolléga is kivette részét a konténer melletti munkában. A közös gyűjtés eredményeképpen rengeteg papír és karton gyűlt össze, három alkalommal cseréltettünk konténert.  A Soproni STKH – akivel a gyűjtésre szerződést kötöttünk – május folyamán 678.000,- Ft –ot utalt át az iskola számlájára a gyűjtött papír ellenértékeként. Ezzel növekedett a DÖK bevétele májusban. Természetesen osztályonként, ill. személyenkénti versenyt is hirdettünk, az egyéni győzteseket Hunyadis emlékekkel jutalmaztuk, az osztályokat pénzjutalommal díjaztuk és a gyerekeket egyénileg üdítőkkel jutalmaztuk. Elköltöttünk: 63.430,- Ft-ot.

 • AUDI német versenyen résztvevő diákokat 33.999,- Ft-tal támogattuk, amit utazásra költöttek a résztvevő tanulók és kísérők (11 diák + 2 német tanár).
 • a 6. A osztály rendhagyó foglalkozáson vett részt az Erdészeti Múzeumban a Hon – és Népismeret tantárgy részeként, a rendhagyó programot 16.800,- Ft értékben a DÖK fizette.
 • Pedagógusnapi köszöntésre a DÖK 38.780,- FT-ot fizetett, virágokat és köszöntő táblácskákat vásároltunk. A szereplő gyerekeket fagyizni vittük: 7300,- Ft.
 • Hagyományosan ebben a tanévben is megrendezésre kerül a nyár folyamán a HITTAN tábor, ezt a DÖK az elmúlt évekhez hasonlóan Hunyadis sapkával támogatja: 49 sapka költsége: 33.020,- Ft volt.

Újabb HUNYADIS tollakat vásároltunk a félév során két alkalommal is (2 x 300 db) összesen 54.316,- Ft értékben.

 • Iskolánk második féléves diák Csendesnapját  402.000,- Ft –tal támogatta a DÖK, azaz a Reformáció500 pólók vásárlását finanszíroztuk az összes tanítványunk részére.
 • Csomagolópapírokat, pauszpapírt, masnikat vásároltunk az év végi ajándékokhoz:  6.200,-Ft összértékben
 • az alsó tagozatosok közül 5 osztály gyermeknapi mozizásra ment az ELIT moziba, amit önerőből és DÖK támogatásból fizetett. (58.800,- Ft volt a DÖK támogatás)
 • Iskolánk tanulói közül az 5.C osztály a Néprajzi Múzeum rajzversenyén múzeum pedagógiai órát és tárlatvezetést nyert. Az utazást a DÖK támogatta: 33.280,- Ft értékben.
 • SPORTNAP – a DÖK támogatta 24.911,- Ft-tal (csokoládé, üdítő vásárlása) és Hunyadis emléktárgyakkal.

Támogattuk az iskolai szervezésű táborokat is.

 • A TÉT tábort 37.000 Ft-tal és táboros jelvény vásárlásával: 12.954,- Ft
 • Hagyományos sport táborainkat a 74.000,- Ft-tal.

Tanév végi DÖK jutalmazás (DÖK-DÍJ) a 4. és 8. osztályos tanulók részére 23.000,- könyvutalványt vásároltunk és SZM vezető búcsúztatásához 12.500,- Ft értékben vásároltunk ajándékot (kerámia falióra – egyedi).

A kiadásokról és bevételekről a számlák, átvételi elismervények rendezvényenként lefűzve betekintésre készen állnak.

Van feladatunk bőven, de azt gondolom, hogy így tudunk aktív részesei lenni az iskolai munkának, hogy a háttérben finanszírozzuk azokat a programokat, amelyek színesítik iskolánkat. Remélem, hogy az anyagi segítségeink, tevékenységeink is tanítványainknak is pozitív példával tud szolgálni.

Egyébként olyan jó, hogy egyre több kisdiák is lelkesen vesz részt a DÖK szervezési feladatainál.

 • DÖK pizzázást tartottunk az év feladatainak lezárásaként: 15.450,- Ft költséggel (12 tanuló vett részt)

Ebben a tanévben fontos megemlíteni Jakab Jázmin, Németh Fanni, Vágó Csenge, Varga Petra, Csapó Botond, Harasztdombi Balázs, Dobos Béla, Juhász Olivér, Abdai Réka tanulókat, akik mindenben részt vettek és példaértékűen dolgoztak iskolánkért, a közösségért.

Sopron, 2017. június 06.

 

Móritz Adrienn    és     Abdai Kriszta

DÖK- vezető pedagógus  és   SZM - vezető

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!