Hunyadi_fej_03
óvoda
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

"Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. – Az Úr maga mondja ezt." (Ézs 40,5)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Étkezés - heti étlap
Cikk dátuma: 2018.09.01 13:26

Dokumentumok

TÁJÉKOZTATÓ

 a 2023-24-es nevelési évre vonatkozó, étkezést érintő tudnivalókról

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2023. október 1-jétől az étkezés lemondása kizárólag a Menzapure étkezés-nyilvántartó rendszer https://hunyadievang.eny.hu felületén történhet!

2023. szeptember 1-30 között lesz lehetőség az étkezés lemondására a 99/511-062 –es telefonszámon és az etkezes@hunyadisopron.hu e-mail címen keresztül.

Az étkezés csak azokra a napokra vehető igénybe, amikor a gyermek óvodában van!

Az aznapi étkezést már nem lehet lemondani, de el lehet vinni!

A lemondásokat reggel 8.30-ig tudjuk elfogadni!

Felhívjuk szíves figyelmüket a lemondás fontosságára, mivel a le nem mondott étkezés az Intézménynek többletköltséget jelent.

A vonatkozó jogszabály (328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) és az Intézmény által biztosított kedvezményes étkezést elektronikusan vagy az intézményben alkalmazott bármely más módon a törvényi szabályozásnak megfelelően a Felhasználó köteles lemondani. Amennyiben –kedvezményben részesülő étkező esetén is - a lemondás nem történik meg a távollét idejére, úgy az Intézménynek lehetősége lenne a le nem mondott étkezés(ek), nyersanyagnorma+ÁFA áron kiszámlázni az Igénybe vevő felé, de ettől Intézményünk méltányossági okokból eltekint.

Amennyiben változtatni szeretnének a fizetési módon, kérjük, hogy tárgyhó 25-ig legyenek szívesek szándékukat jelezni!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés fizetése csak a választott módon lesz lehetséges.

TÁJÉKOZTATÁS az étkezési térítési díjfizetési rendszerről:

Az étkezési térítési díjak utólag kerülnek beszedésre az étkezést követő hónapban.

Az étkezés térítési díját: készpénzzel/bankkártyával vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

Készpénzzel/bankkártyával történő fizetés esetén:

  • A fizetendő díjakról „barna” borítékos rendszer szerint értesülnek.
  • A borítékok az óvónénik által kerülnek kiosztásra.
  • A borítékon szerepel a fizetendő összeg, és a befizetési nap.(Az előre tervezhetőség érdekében az étkezési díjbefizetés napjai a honlapon meg találhatóak havi bontásban).
  • Amennyiben a boríték nem érkezik meg a befizetés napjáig, kérjük, szíveskedjenek haladéktalanul jelezni a megadott elérhetőségeken!
  • Készpénzes fizetés esetén, kérjük, lehetőleg a pontos összeget tegyék a borítékba.

Kérjük, az időpontokat szíveskedjenek betartani! (Az éves havi esedékes díjbefizetés dátuma a www.hunyadi.sopron.hu honlapon is megtekinthető.)

A számla a bevételi pénztárbizonylattal és az esetlegesen visszajáró pénzzel együtt átadásra kerül a befizetéskor. A készpénzzel történő fizetés a befizetési napon 7:30-9:00 és 14:00-15:30 óra között teljesíthető. Helye: Az iskola gazdasági irodája

 Átutalással történő rendezés esetén:

  • Az átutalással fizetők számla alapján teljesíthetik a befizetést.
  • Az aktuális étkezési számla minden hónap 10. napjáig az év elején megadott e-mail címre kerül kiküldésre.
  • A számlán szerepel: a fizetési határidő, és a számlaszám ahová az összeget utalni kell.
  • Kérjük a számla végén a fizetendő összeg rovatban szereplő pontos összeget, a megadott fizetési határidőig legyenek szívesek elutalni.
  • A közlemény rovatba a számla sorszámát, a gyermek nevét és csoportját, szíveskedjenek feltüntetni. 

 

Az adatok, és a normatív kedvezmények Menzapure étkezés-nyilvántartó rendszerében láthatók. Az időközben felmerült normatív étkezési kedvezmény érvényesítéséhez a megfelelő dokumentumok benyújtása is szükséges. Ekkor van lehetőség a fizetési típus változtatására is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés fizetése csak a választott módon lehetséges.

Szíves együttműködésüket ezúton is megköszönjük!

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Egyetlen elveszett tárgy sincs.

Pályázatok