Hunyadi_fej_03
óvoda
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

"Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk." (ApCsel 4,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Étkezés - heti étlap
Cikk dátuma: 2018.09.01 13:26

Dokumentumok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy gyermekük étkezési lemondását a következő módokon tehetik meg:

- óvodai füzetbe beírással: név, csoport, időpont megadásával

- iskola gazdasági iroda:  99/511-062  Zsejkiné Németh Renáta gazdasági ügyintéző 

- E-mail:  etkezes@hunyadisopron.hu, vagy hunyadi.etkezes@gmail.com (név, csoport, időpont megadásával)

Az étkezés csak azokra a napokra vehető igénybe, amikor a gyermek óvodában van!

Az aznapi étkezést már nem lehet lemondani, de el lehet vinni!

A lemondásokat reggel 8.30-ig tudjuk elfogadni!

 

TÁJÉKOZTATÁS az étkezési térítési díjfizetési rendszerről:

Az étkezési térítési díjak utólag kerülnek beszedésre az étkezést követő hónapban.

Az étkezés térítési díját: készpénzzel/bankkártyával vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

Készpénzzel/bankkártyával történő fizetés esetén:

  • A fizetendő díjakról „barna” borítékos rendszer szerint értesülnek.
  • A borítékok az óvónénik által kerülnek kiosztásra.
  • A borítékon szerepel a fizetendő összeg, és a befizetési nap.(Az előre tervezhetőség érdekében az étkezési díjbefizetés napjai a honlapon meg találhatóak havi bontásban).
  • Amennyiben a boríték nem érkezik meg a befizetés napjáig, kérjük, szíveskedjenek haladéktalanul jelezni a megadott elérhetőségeken!
  • Készpénzes fizetés esetén, kérjük, lehetőleg a pontos összeget tegyék a borítékba.

Kérjük, az időpontokat szíveskedjenek betartani! (Az éves havi esedékes díjbefizetés dátuma a www.hunyadi.sopron.hu honlapon is megtekinthető.)

A számla a bevételi pénztárbizonylattal és az esetlegesen visszajáró pénzzel együtt átadásra kerül a befizetéskor. A készpénzzel történő fizetés a befizetési napon 7:30-9:00 és 14:00-15:30 óra között teljesíthető. Helye: Óvodai nevelő szoba I. emelet.

 

 

 Átutalással történő rendezés esetén:

  • Az átutalással fizetők számla alapján teljesíthetik a befizetést.
  • Az aktuális étkezési számla minden hónap 10. napjáig az év elején megadott e-mail címre kerül kiküldésre.
  • A számlán szerepel: a fizetési határidő, és a számlaszám ahová az összeget utalni kell.
  • Kérjük a számla végén a fizetendő összeg rovatban szereplő pontos összeget, a megadott fizetési határidőig legyenek szívesek elutalni.
  • A közlemény rovatba a gyermek nevét, és csoportját, szíveskedjenek feltüntetni. 

 

Az első szülői értekezlet alkalmával az óvó néniknél az egyeztető adatlapon kerül sor az adatok, és a normatív kedvezmények egyeztetésére is. Az időközben felmerült normatív étkezési kedvezmény érvényesítéséhez a megfelelő dokumentumok benyújtása is szükséges. Ekkor van lehetőség a fizetési típus változtatására is. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az étkezés fizetése csak a választott módon lehetséges.

Szíves együttműködésüket ezúton is megköszönjük!

 

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Egyetlen elveszett tárgy sincs.

Pályázatok