Hunyadi_fej_03
óvoda
"Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." János 6,37

Napi ige

"Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk." (ApCsel 4,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Napraforgó német nemzetiségi csoport
Cikk dátuma: 2014.08.17 13:13


Óvodapedagógusok:

Vanóné Fohner Orsolya és Nébli Eszter 

Dajka:

Molnár Csilla (Csilla néni)

 

Napraforgó csoport bemutatkozása

A Napraforgó egy német nemzetiségi csoport, ahol játékosan, a mindennapok részeként jelenik meg a német nyelv, mint „nyelvi fürdő”. Spontán és irányított helyzeteket kialakítva, mozgással és zenével kísérve ébresztjük fel a gyermekekben a német nyelv iránti érdeklődést, tudásvágyat. Ezt erősítjük hetente a német nemzetiségi néptánccal, a népi gyermekjátékokkal, melyek a készség- és képességfejlesztés széleskörű tárházát biztosítják, valamint lehetőséget adnak több kompetenciaterület fejlesztésére.

Kiemelten fontos számunkra a pozitív pedagógia alkalmazása, hogy a fejlődés minél korábbi szakaszában megtaláljuk a gyermekek erősségeit. Így kellő magabiztosságot szerezhetnek és több területen is szárnyalni tudnak majd.

Mindennapjainkat átjárja a keresztény szellemiség, Jézus tanításai, a bibliai történetek. A gyermekek örömmel éneklik az egyházi dalokat, melyeket gyakran mozgással egészítünk ki. A keresztény nevelésben heti rendszerességgel kísér bennünket az intézmény lelkésze és a hitoktatója.

A német nyelv mellett fontosnak tartjuk az anyanyelvi nevelést, a magyar népmeséket, verseket, mondókákat, népi játékokat és körjátékokat, melyekkel stabil alapokat adhatunk át a magyar műveltség számos területéről.

Csoportunkban a mindennapok része az egészséges életmódra való nevelés, melynek része a mozgásfejlesztés, a rendszeres séta, a szabad mozgás, az egészséges táplálkozás és a higiénia.

Hisszük, hogy a boldogság egyik alapköve a közösséghez való tartozás élménye. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a „napraforgós” közös élményekre, a csoporttudat elmélyítésére. Ebben segítség számunkra a szülőkkel való jó kapcsolat, a közös programok, a játszóházak és az év végi családos kirándulások.

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Egyetlen elveszett tárgy sincs.

Pályázatok